Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach

ZARZĄDZENIE NR 0050.197.2020
Wójta Gminy Radłów
z dnia 20 listopada 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z  późn. zm.), oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.) Wójt Gminy Radłów zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.