Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat konsultacje społeczne

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Radłów
z dnia 6 listopada 2020  roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie Uchwały Nr 201/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 02.09.2010 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Nr 0050.190.2020 Wójta Gminy Radłów z dnia 5 listopada 2020 roku zapraszam organizacje pozarządowe i inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacji:

projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi
i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2021

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są statutowe organy lub upoważnieni przedstawiciele zgodnie z obowiązującymi przepisami do działania w imieniu organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Radłów.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 7.11.2020 r. do 16.11.2020 r., w formie  wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opinie lub uwagi należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Radłów w nieprzekraczalnym terminie do 16.11.2020 r., ( decyduje data wpływu do Urzędu) lub przesłać na poniższy adres:

Urząd Gminy Radłów
ul. Oleska 3
46-331 Radłów
tel/fax: 343599005
e-mail:

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 16.11.2020 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest:

Sylwia Kus
Urząd Gminy Radłów
Referat Administracyjno-Organizacyjny i Spraw Społecznych i Obywatelskich
tel.  343599004 wew.218