Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej "Elektrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"

Radłów, dnia 05.11.2020 roku

IZPŚ.6220.1.2020

 INFORMACJA
o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn.zm.) Wójt Gminy Radłów podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05 listopada 2020 r po rozpatrzeniu wniosku Spółki Gospodarka Solarna  Sp.zo.o. ul. 3 maja 9, 48 – 250 Głogówek działającej przez pełnomocnika Pana Olafa Korgel, została wydana decyzja Nr. IZPŚ.6220.1.2020 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie systemów fotowoltaicznych o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 439, 440 w miejscowości Koscieliska”

Z treścią wydanej decyzji, oraz dokumentacją sprawy w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kaliszu, zainteresowane strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, w godzinach pracy Urzędu Gminy Radłów ( poniedziałek - czwartek 7:30-15:30, piątek 7:00-15:00 )

Obwieszczenie wywiesza się na okres 30 dni

 

 

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów,
2. Tablica ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. sołectwo Kościeliska,
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radłów (www.bip.radlow.pl),
4. a/a

PDFInformacja o wydaniu decyzji środowiskowej "Elektrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach" (201,14KB)