Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XL z dnia 22.02.2023 r.

Nr uchwały Treść uchwały Plik uchwały
281/XL/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 278/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 PDFu-281-40-2023 (296,64KB)
 
282/XL/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 PDFu-282-40-2023 (162,35KB)
 
283/XL/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 PDFu-283-40-2023 (163,65KB)
 
284/XL/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 161/XXI/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Radłów na realizację zadań służących ochronie powietrza na lata 2021 – 2023 PDFu-284-40-2023 (477,59KB)
 
285/XL/2023 w sprawie zmiany regulaminu budowy i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu Gminy PDFu-285-40-2023 (640,62KB)

 
286/XL/2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców PDFu-286-40-2023 (162,11KB)
 
287/XL/2023 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Radłów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków PDFu-287-40-2023 (198,74KB)
 
288/XL/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Biskupicach PDFu-288-40-2023 (159,47KB)
 
289/XL/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu PDFu-289-40-2023 (158,16KB)