Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki i opłaty

Podatki i Opłaty 2020

Wpłat można dokonywać  za:
wodę, ścieki, podatki, opłaty skarbowe, czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych
na konto bankowe B.S. w Zawadzkiem O/Radłów

91 8909 1045 2004 0000 0013 0001
 
Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości, środków transportu a także opłaty za wodę ścieki i odpady.

Zgodnie z decyzją nr GL.RET.070.6.1.2019 z dnia 27 lutego 2019 roku Wód Polskich  i Uchwałą Rady Gminy Radłów nr 43/VI/2019 z dnia 27 marca 2019r.  z dniem 27 marca 2020 roku na terenie gminy Radłów obowiązują następujące ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:

Dostarczoną wodę 3,54 zł/m3
Odbiór ścieków 7,80 zł/m3
Opłata abonamentowa 3,74 zł/m-c
Opłata abonamentowa za drugi licznik 1,45 zł/m-c

Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT wysokości 8%
 

  1. Uchwała nr 66/IX/2019, z dnia: 23.10.2019, w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
  2. Uchwała nr 67/IX/2019, z dnia: 23.10.2019, w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
  3. Uchwała nr 87/XI/2019, z dnia: 30.12.2019, w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Radłów
  4. Uchwała nr 102/XIII/2020, z dnia: 29.04.2020, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  5. Uchwała nr 99/XIII/2020, z dnia: 29.04.2020, w sprawie zwolnienia niektórych przedsiębiorców od podatku od nieruchomości