Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna sesja - RODO

UCZESTNICY SESJI RADY GMINY RADŁÓW

  Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy Radłów są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

 1. Administratorem  Państwa danych  osobowych  jest  Gmina Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów (dalej: Administrator)

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46-331 Radłów
 • poprzez e-mail ug@radlow.pl,  telefonicznie: (34) 359 90 04
 1. Mogą się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych:
  • pod adresem e-mail: iod@radlow.pl
  • listownie: Inspektor ochrony danych,  Gmina Radłów ul. Oleska 0, 46-331 Radłów
 2. Z inspektorem danych osobowych można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Radni Rady Gminy Radłów, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, osoby śledzące przebieg transmisji
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10.  

                                      Administrator Danych Osobowych

                                          Włodzimierz Kierat Wójt Gminy