Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XXVI z dnia 30.11.2021 r.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik uchwały

192/XXVI/2021

w sprawie zmiany uchwały nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021

PDFUchwała do pobrania
 

193/XXVI/2021

w sprawie zmiany uchwały nr 131/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

PDFUchwała do pobrania
 

194/XXVI/2021

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radłów

PDFUchwała do pobrania
 

195/XXVI/2021

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Radłów

PDFUchwała do pobrania
 

196/XXVI/2021

w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom sołectw utworzonych na terenie gminy

PDFUchwała do pobrania
 

197/XXVI/2021

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

PDFUchwała do pobrania
 

198/XXVI/2021

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Radłowie

PDFUchwała do pobrania
 

199/XXVI/2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Biskupicach

PDFUchwała do pobrania
 

200/XXVI/2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Biskupicach

PDFUchwała do pobrania
 

201/XXVI/2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Psurowie

PDFUchwała do pobrania
 

202/XXVI/2021

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała do pobrania
 

203/XXVI/2021

w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Samorządy Ziemi Oleskiej"

PDFUchwała do pobrania