Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2022

Podatki i Opłaty 2022

Wpłat można dokonywać  za:
wodę, ścieki, podatki, opłaty skarbowe, czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych
na konto bankowe B.S. w Zawadzkiem O/Radłów

91 8909 1045 2004 0000 0013 0001
 
Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości, środków transportu a także opłaty za wodę ścieki i odpady.

Zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.234.2021 z dnia 06 maja 2022 roku Wód Polskich  i Uchwałą Rady Gminy Radłów nr 226/XXXI/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.  z dniem 27 maja 2022 roku na terenie gminy Radłów obowiązują następujące ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:

Cena za dostarczoną wodę 3,92 zł/m3
Cena za odbiór ścieków 9,31 zł/m3
Opłata abonamentowa 52,30 zł/rok
Opłata abonamentowa za drugi licznik 19,71 zł/m-c

Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT wysokości 8%