Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działki na sprzedaż w Radłowie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Wójt Gminy Radłów ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym – dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka numer 755 obręb Radłów;
  • działki numer 759 obręb Radłów;

W związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 29.09.2021r. do dnia 21.10.2021r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, ponadto zamieszczony zostanie na Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.radlow.pl.

W związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ww. ustawy, przysługuje osobom, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości, pozbawionymi prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercami i w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu złożą stosowny wniosek tj. od dnia 29.09.2021r. do dnia 12.11.2021r.

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym (39,50KB)