Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja NR XXIII z dnia 25.08.2021 r.

Nr uchwały Treść uchwały Plik uchwały
172/XXIII/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 PDFUchwała 172/XXIII/2021 (362,99KB)
 
173/XXIII/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 131/XIX/2020 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej PDFUchwała 173/XXIII/2021 (3,33MB)
 
174/XXIII/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne PDFUchwała 174/XXIII/2021 (154,67KB)
 
175/XXIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie PDFUchwała 175/XXIII/2021 (151,56KB)
 
176/XXIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radłowie PDFUchwała 176/XXIII/2021 (150,66KB)
 
177/XXIII/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia oraz mieszkaniach chronionych PDFUchwała 177/XXIII/2021 (176,71KB)
 
178/XXIII/2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania PDFUchwała 178/XXIII/2021 (228,25KB)
 
179/XXIII/2021 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród PDFUchwała 179/XXIII/2021 (290,26KB)
 
180/XXIII/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów PDFUchwała 180/XXIII/2021 (166,05KB)