Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja NR XXI z dnia 19.05.2021 r.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik uchwały

151/XXI/2021

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa logopedy i doradcy zawodowego

PDFpobierz (224,71KB)
 

152/XXI/2021

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

PDFpobierz (219,21KB)
 

153/XXI/2021

w sprawie zmiany Uchwały Nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021

PDFpobierz (962,95KB)
 

154/XXI/2021

w sprawie zmiany Uchwały Nr 131/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

PDFpobierz (3,65MB)
 

155/XXI/2021

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP Radłów

PDFpobierz (206,09KB)
 

156/XXI/2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFpobierz (375,56KB)
 

157/XXI/2021

w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej

PDFpobierz (1,48MB)
 

158/XXI/2021

w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej

PDFpobierz (878,21KB)
 

159/XXI/2021

w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej

PDFpobierz (14,37MB)
 

160/XXI/2021

w sprawie zmiany Uchwały nr 96/XII/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

PDFpobierz (204,47KB)
 

161/XXI/2021

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Radłów na realizację zadań służących ochronie powietrza na lata 2021-2023

PDFpobierz (1,16MB)
 

162/XXI/2021

w sprawie regulaminu współfinansowania z budżetu Gminy Radłów budowy zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych

PDFpobierz (1,10MB)
 

163/XXI/2021

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

PDFpobierz (214,11KB)
 

164/XXI/2021

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFpobierz (223,68KB)