Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja NR XX z dnia 03.03.2021 r.

Nr uchwały Treść uchwały Plik uchwały
136/XX/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na 2021 rok PDFUchwała nr 136/XX/2021 (239,24KB)

 
137/XX/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 131/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej PDFUchwała nr 137/XX/2021 (3,65MB)

 
138/XX/2021 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radłów

PDFUchwała nr 138/XX/2021 (62,45KB)

załączniki do uchwały

139/XX/2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radłów PDFUchwała nr 139/XX/2021 (258,39KB)

 
140/XX/2021 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej własność Gminy Radłów do kategorii dróg gminnych

PDFUchwała nr 140/XX/2021 (133,53KB)
 

141/XX/2021 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej własność Gminy Radłów do kategorii dróg gminnych

PDFUchwała nr 141/XX/2021 (132,46KB)
 

142/XX/2021 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej własność Gminy Radłów do kategorii dróg gminnych PDFUchwała nr 142/XX/2021 (137,17KB)

 
143/XX/2021 w sprawie wskazania uczniom klas VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego PDFUchwała nr 143/XX/2021 (137,93KB)
 
144/XX/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 PDFUchwała nr 144/XX/2021 (239,02KB)
 
145/XX/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Radłów do projektu pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" w ramach Programu LIFE PDFUchwała nr 145/XX/2021 (199,17KB)
 
146/XX/2021 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów na lata 2021 - 2025 PDFUchwała nr 146/XX/2021 (542,43KB)
 
147/XX/2021 w sprawie zwolnienia niektórych przedsiębiorców od podatku od nieruchomości PDFUchwała nr 147/XX/2021 (167,37KB)
 
148/XX/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Biskupskie Drogi PDFUchwała nr 148/XX/2021 (195,34KB)
 
149/XX/2021 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radłów PDFUchwała nr 149/XX/2021 (218,18KB)
 
150/XX/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie PDFUchwała nr 150/XX/2021 (372,45KB)