Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1628700000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
144051836416925195291435812989231251621524787226401690422900
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8644545310319675587122976771961179610053567321229712818
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000001372382935846416
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 18137
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 15558
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 8361
 4. Rok 2021
  Wyświetleń: 5605
 5. Rok 2021
  Wyświetleń: 4460
 6. Rok 2020
  Wyświetleń: 4371
 7. Rok 2022
  Wyświetleń: 4109
 8. Rok 2021
  Wyświetleń: 4083
 9. Rok 2021
  Wyświetleń: 3969
 10. Rok 2020
  Wyświetleń: 3928
 11. Rok 2022
  Wyświetleń: 3667
 12. Rok 2021
  Wyświetleń: 3538
 13. Rok 2021
  Wyświetleń: 3450
 14. Rok 2022
  Wyświetleń: 3430
 15. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3200
 16. Przetargi 2020
  Wyświetleń: 2993
 17. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2954
 18. Pracownicy Urzędu Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2934
 19. Rok 2020
  Wyświetleń: 2928
 20. Przetarg odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2898
 21. Rok 2021
  Wyświetleń: 2885
 22. Rok 2020
  Wyświetleń: 2819
 23. Rok 2022
  Wyświetleń: 2752
 24. Regulaminy
  Wyświetleń: 2732
 25. Rok 2020
  Wyświetleń: 2727
 26. Rok 2021
  Wyświetleń: 2715
 27. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2698
 28. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Radłów kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2658
 29. Rok 2021
  Wyświetleń: 2621
 30. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 2584
 31. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2578
 32. Rok 2020
  Wyświetleń: 2517
 33. Rok 2021
  Wyświetleń: 2514
 34. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2506
 35. Statut Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2498
 36. Zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 2496
 37. Rok 2021
  Wyświetleń: 2464
 38. Druki USC
  Wyświetleń: 2456
 39. Rok 2021
  Wyświetleń: 2455
 40. Rok 2020
  Wyświetleń: 2421
 41. Rok 2021
  Wyświetleń: 2415
 42. Rada Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2414
 43. Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
  Wyświetleń: 2378
 44. Rok 2020
  Wyświetleń: 2373
 45. Rok 2021
  Wyświetleń: 2353
 46. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2335
 47. Wójt Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2335
 48. Komisje Rady Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2308
 49. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 2296
 50. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2283
 51. Rok 2020
  Wyświetleń: 2277
 52. Rok 2020
  Wyświetleń: 2269
 53. Druki podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2262
 54. Rok 2020
  Wyświetleń: 2258
 55. Rok 2020
  Wyświetleń: 2243
 56. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2234
 57. Plany i Strategie Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2230
 58. Rok 2020
  Wyświetleń: 2203
 59. Ogłoszenie nabór na stanowisko inspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 2185
 60. Konkurs na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 2182
 61. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2170
 62. Raporty o stanie wody
  Wyświetleń: 2149
 63. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2126
 64. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 2116
 65. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 2105
 66. Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice
  Wyświetleń: 2098
 67. Rok 2020
  Wyświetleń: 2083
 68. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2075
 69. Rok 2021
  Wyświetleń: 2068
 70. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2029
 71. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1996
 72. Rok 2022
  Wyświetleń: 1975
 73. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - kultura fizyczna
  Wyświetleń: 1912
 74. Informacja o stanie realizaji zadań oświatowych gmina Radłów
  Wyświetleń: 1907
 75. Zarządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 1903
 76. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1898
 77. Zarządzenia w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez gminę Radłów
  Wyświetleń: 1866
 78. Rok 2021
  Wyświetleń: 1749
 79. Uchwały RIO Opole
  Wyświetleń: 1749
 80. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 1746
 81. Sesja NR XVI z dnia 22.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1730
 82. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 1706
 83. Deratyzacja 14.10.2020
  Wyświetleń: 1662
 84. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 1645
 85. Komunikat konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1639
 86. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 1622
 87. Ogłoszenie nabór na stanowisko Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1616
 88. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Elekrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1599
 89. Zarządzenie 0050.190.2020 w sprawie konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1591
 90. Informacja o wydaniu decyzji przebudowa drogi powiatowej nr 1943
  Wyświetleń: 1590
 91. Raport o stanie Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 1585
 92. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1583
 93. Obwieszczenie zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania "Elektrownia .... w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1582
 94. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Elektrownia Fotowoltaniczna Radłów 200MW
  Wyświetleń: 1582
 95. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej "Elektrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1573
 96. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1572
 97. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 1567
 98. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Anna Olesno”
  Wyświetleń: 1566
 99. Sesja NR XVII z dnia 22.10.2020 r.
  Wyświetleń: 1561
 100. Zarządzenie w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
  Wyświetleń: 1560
 101. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.
  Wyświetleń: 1558
 102. Zarządzenie 0050.197.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1548
 103. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1943 O - Wichrów"
  Wyświetleń: 1542
 104. Obwieszczenie o wydaniu decycji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1542
 105. Obwieszczenie Polskie Wody
  Wyświetleń: 1534
 106. Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 1519
 107. Uchwały RIO Opole 2021
  Wyświetleń: 1513
 108. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania Elektownia fotowoltaiczna w m.Kościeliska
  Wyświetleń: 1509
 109. Rok 2021
  Wyświetleń: 1506
 110. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 1503
 111. Zawiadomienie "Zabudowa systemów fotowoltaicznych........miejscowości Radłów"
  Wyświetleń: 1502
 112. Obwieszczenie o wycofaniu wniosku „Przebudowie drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów od k 2+ 600 do km 5 + 242”
  Wyświetleń: 1498
 113. Decyzja "Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Kościeliska"
  Wyświetleń: 1497
 114. Sesja NR XVIII z dnia 30.11.2020 r.
  Wyświetleń: 1483
 115. Rok 2022
  Wyświetleń: 1468
 116. Powierzenie obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1465
 117. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 1462
 118. Sesja NR XX z dnia 03.03.2021 r.
  Wyświetleń: 1456
 119. Rok 2022
  Wyświetleń: 1450
 120. Zarządzenie Komisja Konkursowa w celu przeprowadzenia konkursu na st. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1449
 121. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1447
 122. Rok 2022
  Wyświetleń: 1442
 123. Sesja NR XIX z dnia 30.12.2020 r.
  Wyświetleń: 1427
 124. Ogłoszenie o zamówieniu przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 1425
 125. Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1424
 126. Plan Postępowań na rok 2021
  Wyświetleń: 1415
 127. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2021
  Wyświetleń: 1396
 128. Obwieszczenie - zawiadomienie budowa sieci energetycznej SN 15kV
  Wyświetleń: 1388
 129. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 1376
 130. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w spawie decyzji środowiskowych "Elektrowania fotowoltaiczna Radłów....."
  Wyświetleń: 1373
 131. Obwieszczanie przebudowa ul.Kororowej w Radłowie
  Wyświetleń: 1366
 132. Rok 2020
  Wyświetleń: 1360
 133. Rok 2022
  Wyświetleń: 1359
 134. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 1349
 135. Obwieszczenie decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie OSP w Wichrowie
  Wyświetleń: 1348
 136. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupskie Drogi
  Wyświetleń: 1346
 137. Działki na sprzedaż w Radłowie
  Wyświetleń: 1328
 138. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021
  Wyświetleń: 1285
 139. Zarządzenia w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Publicznych Przedszkoli z terenu Gminy Radłów w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 1285
 140. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 1284
 141. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 1276
 142. Sesja NR XXI z dnia 19.05.2021 r.
  Wyświetleń: 1273
 143. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 1266
 144. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 1260
 145. Obwieszczenie budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym w Nowych Karmonkach
  Wyświetleń: 1256
 146. Sprawozdanie za 2020r. z programu współpracy gm. Radłów z org. pozarządowymi i innymi org. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1256
 147. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 1252
 148. Obwieszczenie-decyzja budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 1251
 149. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 1249
 150. Wykaz pracowników Urząd Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1247
 151. Rok 2022
  Wyświetleń: 1244
 152. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000 lecia w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 1239
 153. Rok 2022
  Wyświetleń: 1237
 154. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 1235
 155. Sprawozdanie finansowe Gmina Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 1223
 156. Sprawozdanie finansowe Urząd Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 1216
 157. Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Biskupska”
  Wyświetleń: 1215
 158. Sprawozdanie finansowe Gminna Biblioteka Publiczna za rok 2020
  Wyświetleń: 1214
 159. Informacja i Obwieszczenie "Elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200MW"
  Wyświetleń: 1193
 160. Obwieszcenie o warunkach zabudowy "Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1192
 161. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy 100MW w Radłowie
  Wyświetleń: 1187
 162. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży w obrębie Biskupice
  Wyświetleń: 1179
 163. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 1173
 164. Ogłoszenie o najmie lokalu w Radłowie ul. Oleska 5
  Wyświetleń: 1169
 165. Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Sternalice"
  Wyświetleń: 1163
 166. Narodowy Spis Powszechny 2021 - nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1152
 167. Deratyzacja wiosna 2021
  Wyświetleń: 1151
 168. Rok 2022
  Wyświetleń: 1145
 169. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 1143
 170. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów – Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 1141
 171. Rok 2022
  Wyświetleń: 1140
 172. Plan zamówień publicznych wersja 2-2021
  Wyświetleń: 1132
 173. Informacja i Obwieszczenie "Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów"
  Wyświetleń: 1127
 174. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów – Radłów
  Wyświetleń: 1127
 175. Sesja NR XXII z dnia 29.06.2021 r.
  Wyświetleń: 1111
 176. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 1095
 177. Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2021
  Wyświetleń: 1093
 178. Obwieszczenie została wydana decyzja w sprawie przebudowy drogi gminnej ul. Kolorowa miejscowości Radłów
  Wyświetleń: 1089
 179. Decyzja o warunkach zabudowy "elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200 MW"
  Wyświetleń: 1066
 180. Rok 2022
  Wyświetleń: 1052
 181. Obwieszczenie o wydaniu decyzji budowia elektroenergetycznej sieci SN 15kV
  Wyświetleń: 1050
 182. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 1048
 183. Sesja NR XXIII z dnia 25.08.2021 r.
  Wyświetleń: 1046
 184. Rok 2022
  Wyświetleń: 1040
 185. Informacja Wójta Gminy Radłów - o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach w zakresie podatków lub opłat
  Wyświetleń: 1034
 186. Przebudowa drogi wewnętrznej Wichrów
  Wyświetleń: 1009
 187. Rok 2022
  Wyświetleń: 1001
 188. Rok 2022
  Wyświetleń: 940
 189. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy elekrownia fotowoltaiczna 200MW Radłów
  Wyświetleń: 938
 190. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 935
 191. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów 06-21.10.2021 r.
  Wyświetleń: 891
 192. Sesja Nr XXIV z dnia 29.09.2021 r.
  Wyświetleń: 876
 193. Konsultacje społeczne - Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 813
 194. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sternalice
  Wyświetleń: 793
 195. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ...
  Wyświetleń: 792
 196. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Radłów
  Wyświetleń: 742
 197. Zarządzenie w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2021 roku
  Wyświetleń: 739
 198. Sesja Nr XXV z dnia 27.10.2021 r.
  Wyświetleń: 736
 199. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 732
 200. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za III kwartał 2021 r.
  Wyświetleń: 713
 201. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radłów na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 712
 202. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 712
 203. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji
  Wyświetleń: 674
 204. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu Budowa elektrowni fotowoltaiczej w Kościeliskach
  Wyświetleń: 669
 205. GOPS Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2021-2027
  Wyświetleń: 663
 206. Ogłoszenie o zamówieniu „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radłów ”
  Wyświetleń: 640
 207. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
  Wyświetleń: 623
 208. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 618
 209. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach
  Wyświetleń: 594
 210. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 582
 211. Zarządzenie konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 581
 212. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów 2020/2021
  Wyświetleń: 575
 213. Zarządzenie 0050.325.2022 rekrutacja do szkół podstawowych
  Wyświetleń: 550
 214. Zarządzenia Kierownika GOPS w Radłowie 2020-2021
  Wyświetleń: 549
 215. Zarządzenie konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach
  Wyświetleń: 536
 216. Obwieszczenie rozbudowa sieci wodociągowej w Rałowie ul.Boczna
  Wyświetleń: 528
 217. Przetarg przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 525
 218. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Radłów
  Wyświetleń: 521
 219. Sesja Nr XXVI z dnia 30.11.2021 r.
  Wyświetleń: 521
 220. Zarządzenie 0050.324.2022 finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 521
 221. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościeliskach
  Wyświetleń: 516
 222. Sesja Nr XXVII z dnia 29.12.2021 r.
  Wyświetleń: 498
 223. Przetarg roboty budowlane „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach.”
  Wyświetleń: 483
 224. Zarządzenie 0050.326.2022 rekrutacja do przedszkoli
  Wyświetleń: 481
 225. Sprawozdanie z działalności GOPS w Radłowie za 2021 rok oraz bilans potrzeb na 2022 rok
  Wyświetleń: 473
 226. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 180MW w Kościeliskach
  Wyświetleń: 471
 227. Ogłoszenie o zamówieniu usługi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach
  Wyświetleń: 469
 228. Materiały do projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego obejmującego obszar położony w Gminie Radłów w obrębie Biskupice
  Wyświetleń: 465
 229. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 464
 230. Plan postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 461
 231. Zarzadzenie 0050.328.2022 wyniki otwartego konkursu ofert - zdrowie
  Wyświetleń: 461
 232. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2022
  Wyświetleń: 457
 233. Zawiadomienie o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościeliskach
  Wyświetleń: 454
 234. Decyzja o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 180MW w Kościeliskach
  Wyświetleń: 449
 235. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 - Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radłów
  Wyświetleń: 439
 236. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW w miejscowości Kościeliska
  Wyświetleń: 438
 237. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach - elektrownia fotowoltaniczna w Kościeliskach
  Wyświetleń: 431
 238. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów przeprowadzona będzie od 21.04.2022 do 05.05.2022r.
  Wyświetleń: 428
 239. Zapytanie ofertowe zakup samochodu 9-osobowego
  Wyświetleń: 415
 240. Przetarg roboty budowlane „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach.”
  Wyświetleń: 411
 241. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 404
 242. Zarządzenie 0050.329.2022 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 402
 243. Solidarni z UKRAINĄ
  Wyświetleń: 398
 244. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-elektrownia w Kościeliskach
  Wyświetleń: 390
 245. Sesja Nr XXVIII z dnia 19.01.2022 r.
  Wyświetleń: 388
 246. Sprawozdanie za rok 2021 współpraca gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi ...
  Wyświetleń: 350
 247. Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 345
 248. Sesja Nr XXIX z dnia 23.02.2022 r.
  Wyświetleń: 339
 249. Ogłoszenie o zamówieniu „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach"
  Wyświetleń: 329
 250. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za III kwartał 2021
  Wyświetleń: 320
 251. Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 307
 252. Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w Biskupicach
  Wyświetleń: 304
 253. Przetarg ustny nieograniczony sprzedaż działek obręb Biskupice
  Wyświetleń: 290
 254. Sesja Nr XXX z dnia 30.03.2022 r.
  Wyświetleń: 278
 255. Obwieszczenie wydanie decyzji wieża sygnalizacyjna OSP Sternalice
  Wyświetleń: 276
 256. Rok 2023
  Wyświetleń: 269
 257. Obwieszczenie - wieża sygnalizacyjna OSP Sternalice
  Wyświetleń: 265
 258. Rok 2023
  Wyświetleń: 261
 259. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 259
 260. Sesja Nr XXXI z dnia 27.04.2022 r.
  Wyświetleń: 259
 261. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 259
 262. Ogłoszenie o zamówieniu „Zakup i dostawa laptopów, komputerów stacjonarnych PC, tabletów i oprogramowania biurowego w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
  Wyświetleń: 258
 263. Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa”
  Wyświetleń: 256
 264. Obwieszczenie postępowanie administracyjne budowa-montażu kontenera sanitarnego
  Wyświetleń: 255
 265. Raport o stanie Gminy Radłów za rok 2021
  Wyświetleń: 254
 266. Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w Kościeliskach
  Wyświetleń: 251
 267. Rok 2023
  Wyświetleń: 248
 268. Sesja Nr XXXII z dnia 01.06.2022 r.
  Wyświetleń: 243
 269. Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska"
  Wyświetleń: 221
 270. Sesja Nr XXXIII z dnia 29.06.2022 r.
  Wyświetleń: 218
 271. Rok 2023
  Wyświetleń: 217
 272. Akualizacja planu postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 212
 273. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 115 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sternalicach
  Wyświetleń: 212
 274. Klauzula informacyjna Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 207
 275. Obowiązek informacyjny RODO
  Wyświetleń: 205
 276. Klauzula informacyjna zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 203
 277. Klauzula informacyjna dot. aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 201
 278. Klauzula informacyjna dot. dowodów osobistych
  Wyświetleń: 199
 279. Klauzula informacyjna do umowy zlecenia
  Wyświetleń: 195
 280. Klauzula informacyjna - gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 193
 281. Przetarg „Przebudowa drogi gminnej Radłów – Nowe Karmonki”
  Wyświetleń: 192
 282. Klauzula informacyjna sesja - RODO
  Wyświetleń: 187
 283. Klauzula informacyjna ewidencja ludności
  Wyświetleń: 186
 284. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach
  Wyświetleń: 186
 285. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
  Wyświetleń: 181
 286. Klauzula informacujna - podatki
  Wyświetleń: 176
 287. Sesja Nr XXXIV z dnia 03.08.2022 r.
  Wyświetleń: 176
 288. Zawiadomienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 171
 289. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach”
  Wyświetleń: 170
 290. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach nauczycielowi tego przedszkola
  Wyświetleń: 169
 291. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach
  Wyświetleń: 168
 292. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania "Budowa elektroni fotowoltaicznej ......."
  Wyświetleń: 165
 293. Sesja Nr XXXV z dnia 07.09.2022 r.
  Wyświetleń: 164
 294. Sesja Nr XXXVI z dnia 28.09.2022 r.
  Wyświetleń: 139
 295. Klauzula informacyjna poczty elektronicznej
  Wyświetleń: 131
 296. Klauzula informacyjna skargi i wnioski
  Wyświetleń: 130
 297. Klauzula informacyjna zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 124
 298. Zarządzenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radłowie
  Wyświetleń: 121
 299. Przetarg "Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radłów"
  Wyświetleń: 118
 300. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów 10 - 24 października 2022 r.
  Wyświetleń: 112
 301. Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych w przedmiocie statutów dla Sołectw Gminy Radłów
  Wyświetleń: 112
 302. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach"
  Wyświetleń: 111
 303. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej ....... Kościeliska"
  Wyświetleń: 108
 304. Zarządzenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 108
 305. Konsulatacje społeczne Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi .....
  Wyświetleń: 107
 306. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Sternalice” ...
  Wyświetleń: 106
 307. Informacje z wykonania budżetu Gminy III kwartał 2022
  Wyświetleń: 99
 308. Rok 2023
  Wyświetleń: 99
 309. Zawiadomienie o zakończenie postępowania dowodowego "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach"
  Wyświetleń: 96
 310. Protokoły z konsultacji społecznych na terenie Gminy Radłów
  Wyświetleń: 92
 311. PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA
  Wyświetleń: 91
 312. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów rok szkolny 2021/22
  Wyświetleń: 90
 313. Sesja Nr XXXVII z dnia 04.11.2022 r.
  Wyświetleń: 85
 314. Zawiadomienieo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej ..... Sternalice
  Wyświetleń: 84
 315. Informacje z wykonania budżetu Gminy I kwartał 2022
  Wyświetleń: 79
 316. Rok 2023
  Wyświetleń: 79
 317. Zarządzenie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022
  Wyświetleń: 79
 318. Informacje z wykonania budżetu Gminy II kwartał 2022
  Wyświetleń: 76
 319. Rok 2023
  Wyświetleń: 75
 320. Zakończenie postępowania Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Sternalice”
  Wyświetleń: 72
 321. Rok 2023
  Wyświetleń: 67
 322. Rok 2023
  Wyświetleń: 64
 323. Rok 2023
  Wyświetleń: 63
 324. Rok 2023
  Wyświetleń: 63
 325. Rok 2023
  Wyświetleń: 61
 326. Rok 2023
  Wyświetleń: 59
 327. Rok 2023
  Wyświetleń: 59
 328. Wszczęcie postępowania Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościelska
  Wyświetleń: 59
 329. Rok 2023
  Wyświetleń: 57
 330. Rok 2023
  Wyświetleń: 55
 331. Rok 2023
  Wyświetleń: 53
 332. Rok 2023
  Wyświetleń: 53
 333. Sesja Nr XXXVIII z dnia 07.12.2022 r.
  Wyświetleń: 51
 334. Podanie do pulicznej wiadomości decyzji "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Sternalice ..."
  Wyświetleń: 45
 335. Informacja dotycząca zakupu węgla
  Wyświetleń: 35
 336. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościelska
  Wyświetleń: 33
 337. Sesja Nr XXXIX z dnia 28.12.2022 r.
  Wyświetleń: 31
 338. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2023 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 25
 339. Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej
  Wyświetleń: 24
 340. Zawiadomienie - Obwieszczenie - budowa hal magazynowych w Koloni Biskupskiej
  Wyświetleń: 20
 341. Decyzja środowiskowa budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kościelskach
  Wyświetleń: 17
 342. Zarządzania w sprawie rekrutacji do przedszkoli i szkół podastawowych na terenie gminy Radłów
  Wyświetleń: 17
 343. Plan postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2023
  Wyświetleń: 16
 344. Zarządzenie w sprawie dowozu uczniów
  Wyświetleń: 16
 345. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2023 - krzewienie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 14
 346. Uchwały RIO Opole 2022
  Wyświetleń: 14
 347. Zarządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 10