Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 16479Luty: 13045Marzec: 17792Kwiecień: 17809Maj: 13341Czerwiec: 2690
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 14405Luty: 18364Marzec: 16925Kwiecień: 19529Maj: 14358Czerwiec: 12989
Lipiec: 23125Sierpień: 16215Wrzesień: 24787Październik: 22640Listopad: 16904Grudzień: 22900
Rok 2021
Styczeń: 8644Luty: 5453Marzec: 10319Kwiecień: 6755Maj: 8712Czerwiec: 29767
Lipiec: 7196Sierpień: 11796Wrzesień: 10053Październik: 56732Listopad: 12297Grudzień: 12818
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 1372Październik: 3829Listopad: 3584Grudzień: 6416
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 20758
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 16845
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 9416
 4. Rok 2021
  Wyświetleń: 6029
 5. Rok 2022
  Wyświetleń: 5087
 6. Rok 2022
  Wyświetleń: 4905
 7. Rok 2020
  Wyświetleń: 4745
 8. Rok 2021
  Wyświetleń: 4710
 9. Rok 2022
  Wyświetleń: 4608
 10. Rok 2021
  Wyświetleń: 4401
 11. Rok 2020
  Wyświetleń: 4278
 12. Rok 2021
  Wyświetleń: 4200
 13. Rok 2021
  Wyświetleń: 3773
 14. Rok 2021
  Wyświetleń: 3699
 15. Rok 2022
  Wyświetleń: 3594
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3569
 17. Pracownicy Urzędu Gminy Radłów
  Wyświetleń: 3314
 18. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3277
 19. Przetargi 2020
  Wyświetleń: 3258
 20. Przetarg odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3213
 21. Rok 2021
  Wyświetleń: 3205
 22. Rok 2020
  Wyświetleń: 3184
 23. Rok 2020
  Wyświetleń: 3060
 24. Rok 2021
  Wyświetleń: 3030
 25. Regulaminy
  Wyświetleń: 2975
 26. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Radłów kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2965
 27. Rok 2020
  Wyświetleń: 2958
 28. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2877
 29. Rok 2021
  Wyświetleń: 2859
 30. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 2837
 31. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2828
 32. Zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 2757
 33. Rok 2021
  Wyświetleń: 2756
 34. Statut Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2749
 35. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2744
 36. Druki USC
  Wyświetleń: 2736
 37. Rok 2021
  Wyświetleń: 2707
 38. Rok 2021
  Wyświetleń: 2705
 39. Rada Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2678
 40. Rok 2020
  Wyświetleń: 2666
 41. Rok 2021
  Wyświetleń: 2661
 42. Rok 2020
  Wyświetleń: 2643
 43. Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
  Wyświetleń: 2628
 44. Rok 2020
  Wyświetleń: 2608
 45. Rok 2021
  Wyświetleń: 2598
 46. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2579
 47. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2577
 48. Wójt Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2562
 49. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 2558
 50. Rok 2020
  Wyświetleń: 2534
 51. Komisje Rady Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2531
 52. Druki podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2505
 53. Plany i Strategie Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2483
 54. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2480
 55. Rok 2020
  Wyświetleń: 2468
 56. Rok 2020
  Wyświetleń: 2442
 57. Rok 2020
  Wyświetleń: 2441
 58. Rok 2020
  Wyświetleń: 2425
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2413
 60. Konkurs na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 2413
 61. Raporty z badania próbki wody
  Wyświetleń: 2411
 62. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2383
 63. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 2361
 64. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 2343
 65. Ogłoszenie nabór na stanowisko inspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 2327
 66. Rok 2020
  Wyświetleń: 2324
 67. Rok 2022
  Wyświetleń: 2322
 68. Rok 2021
  Wyświetleń: 2308
 69. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2297
 70. Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice
  Wyświetleń: 2284
 71. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2261
 72. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2219
 73. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - kultura fizyczna
  Wyświetleń: 2095
 74. Zarządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 2084
 75. Informacja o stanie realizaji zadań oświatowych gmina Radłów
  Wyświetleń: 2082
 76. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2061
 77. Zarządzenia w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez gminę Radłów
  Wyświetleń: 1981
 78. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 1928
 79. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 1901
 80. Uchwały RIO Opole
  Wyświetleń: 1872
 81. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 1858
 82. Sesja NR XVI z dnia 22.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1850
 83. Rok 2021
  Wyświetleń: 1844
 84. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 1801
 85. Deratyzacja 14.10.2020
  Wyświetleń: 1791
 86. Ogłoszenie nabór na stanowisko Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1789
 87. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.
  Wyświetleń: 1778
 88. Komunikat konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1777
 89. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Elekrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1758
 90. Informacja o wydaniu decyzji przebudowa drogi powiatowej nr 1943
  Wyświetleń: 1757
 91. Zarządzenie 0050.190.2020 w sprawie konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1749
 92. Obwieszczenie zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania "Elektrownia .... w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1743
 93. Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 1733
 94. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Elektrownia Fotowoltaniczna Radłów 200MW
  Wyświetleń: 1725
 95. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1722
 96. Rok 2022
  Wyświetleń: 1721
 97. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej "Elektrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1720
 98. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 1720
 99. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1718
 100. Raport o stanie Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 1718
 101. Zarządzenie w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
  Wyświetleń: 1711
 102. Rok 2022
  Wyświetleń: 1707
 103. Rok 2022
  Wyświetleń: 1705
 104. Zarządzenie 0050.197.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1691
 105. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Anna Olesno”
  Wyświetleń: 1685
 106. Obwieszczenie o wydaniu decycji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1678
 107. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1943 O - Wichrów"
  Wyświetleń: 1677
 108. Sesja NR XVII z dnia 22.10.2020 r.
  Wyświetleń: 1671
 109. Zawiadomienie "Zabudowa systemów fotowoltaicznych........miejscowości Radłów"
  Wyświetleń: 1662
 110. Decyzja "Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Kościeliska"
  Wyświetleń: 1658
 111. Uchwały RIO Opole 2021
  Wyświetleń: 1653
 112. Obwieszczenie Polskie Wody
  Wyświetleń: 1651
 113. Rok 2021
  Wyświetleń: 1646
 114. Obwieszczenie o wycofaniu wniosku „Przebudowie drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów od k 2+ 600 do km 5 + 242”
  Wyświetleń: 1645
 115. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania Elektownia fotowoltaiczna w m.Kościeliska
  Wyświetleń: 1635
 116. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1634
 117. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 1631
 118. Rok 2022
  Wyświetleń: 1627
 119. Powierzenie obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1626
 120. Zarządzenie Komisja Konkursowa w celu przeprowadzenia konkursu na st. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1601
 121. Sesja NR XX z dnia 03.03.2021 r.
  Wyświetleń: 1588
 122. Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1586
 123. Sesja NR XVIII z dnia 30.11.2020 r.
  Wyświetleń: 1584
 124. Ogłoszenie o zamówieniu przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 1579
 125. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 1578
 126. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2021
  Wyświetleń: 1548
 127. Plan Postępowań na rok 2021
  Wyświetleń: 1537
 128. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 1537
 129. Sesja NR XIX z dnia 30.12.2020 r.
  Wyświetleń: 1532
 130. Obwieszczenie - zawiadomienie budowa sieci energetycznej SN 15kV
  Wyświetleń: 1517
 131. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w spawie decyzji środowiskowych "Elektrowania fotowoltaiczna Radłów....."
  Wyświetleń: 1502
 132. Działki na sprzedaż w Radłowie
  Wyświetleń: 1500
 133. Obwieszczanie przebudowa ul.Kororowej w Radłowie
  Wyświetleń: 1499
 134. Rok 2022
  Wyświetleń: 1498
 135. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 1470
 136. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupskie Drogi
  Wyświetleń: 1469
 137. Rok 2022
  Wyświetleń: 1467
 138. Obwieszczenie decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie OSP w Wichrowie
  Wyświetleń: 1464
 139. Rok 2020
  Wyświetleń: 1449
 140. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021
  Wyświetleń: 1439
 141. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 1436
 142. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 1414
 143. Zarządzenia w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Publicznych Przedszkoli z terenu Gminy Radłów w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 1413
 144. Sesja NR XXI z dnia 19.05.2021 r.
  Wyświetleń: 1410
 145. Rok 2023
  Wyświetleń: 1405
 146. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 1402
 147. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 1401
 148. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 1395
 149. Obwieszczenie-decyzja budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 1392
 150. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 1391
 151. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 1384
 152. Obwieszczenie budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym w Nowych Karmonkach
  Wyświetleń: 1381
 153. Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Biskupska”
  Wyświetleń: 1371
 154. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000 lecia w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 1362
 155. Rok 2022
  Wyświetleń: 1354
 156. Sprawozdanie za 2020r. z programu współpracy gm. Radłów z org. pozarządowymi i innymi org. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1351
 157. Rok 2023
  Wyświetleń: 1346
 158. Wykaz pracowników Urząd Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1345
 159. Rok 2022
  Wyświetleń: 1343
 160. Sprawozdanie finansowe Gminna Biblioteka Publiczna za rok 2020
  Wyświetleń: 1341
 161. Sprawozdanie finansowe Gmina Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 1336
 162. Sprawozdanie finansowe Urząd Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 1332
 163. Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Sternalice"
  Wyświetleń: 1321
 164. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy 100MW w Radłowie
  Wyświetleń: 1311
 165. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży w obrębie Biskupice
  Wyświetleń: 1311
 166. Ogłoszenie o najmie lokalu w Radłowie ul. Oleska 5
  Wyświetleń: 1296
 167. Informacja i Obwieszczenie "Elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200MW"
  Wyświetleń: 1295
 168. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 1295
 169. Rok 2022
  Wyświetleń: 1280
 170. Obwieszcenie o warunkach zabudowy "Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1278
 171. Deratyzacja wiosna 2021
  Wyświetleń: 1270
 172. Plan zamówień publicznych wersja 2-2021
  Wyświetleń: 1266
 173. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 1263
 174. Rok 2023
  Wyświetleń: 1253
 175. Narodowy Spis Powszechny 2021 - nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1252
 176. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 1249
 177. Sesja NR XXII z dnia 29.06.2021 r.
  Wyświetleń: 1242
 178. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów – Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 1241
 179. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów – Radłów
  Wyświetleń: 1222
 180. Informacja i Obwieszczenie "Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów"
  Wyświetleń: 1220
 181. Rok 2023
  Wyświetleń: 1214
 182. Decyzja o warunkach zabudowy "elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200 MW"
  Wyświetleń: 1203
 183. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 1194
 184. Rok 2022
  Wyświetleń: 1191
 185. Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2021
  Wyświetleń: 1189
 186. Rok 2022
  Wyświetleń: 1185
 187. Obwieszczenie została wydana decyzja w sprawie przebudowy drogi gminnej ul. Kolorowa miejscowości Radłów
  Wyświetleń: 1174
 188. Sesja NR XXIII z dnia 25.08.2021 r.
  Wyświetleń: 1173
 189. Informacja Wójta Gminy Radłów - o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach w zakresie podatków lub opłat
  Wyświetleń: 1155
 190. Przebudowa drogi wewnętrznej Wichrów
  Wyświetleń: 1137
 191. Rok 2022
  Wyświetleń: 1137
 192. Obwieszczenie o wydaniu decyzji budowia elektroenergetycznej sieci SN 15kV
  Wyświetleń: 1128
 193. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1070
 194. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy elekrownia fotowoltaiczna 200MW Radłów
  Wyświetleń: 1046
 195. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów 06-21.10.2021 r.
  Wyświetleń: 1000
 196. Sesja Nr XXIV z dnia 29.09.2021 r.
  Wyświetleń: 986
 197. Konsultacje społeczne - Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 959
 198. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ...
  Wyświetleń: 921
 199. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sternalice
  Wyświetleń: 899
 200. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 884
 201. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Radłów
  Wyświetleń: 874
 202. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za III kwartał 2021 r.
  Wyświetleń: 866
 203. Zarządzenie w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2021 roku
  Wyświetleń: 861
 204. Sesja Nr XXV z dnia 27.10.2021 r.
  Wyświetleń: 859
 205. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 845
 206. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radłów na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 825
 207. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 823
 208. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 809
 209. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu Budowa elektrowni fotowoltaiczej w Kościeliskach
  Wyświetleń: 781
 210. GOPS Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2021-2027
  Wyświetleń: 774
 211. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji
  Wyświetleń: 772
 212. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
  Wyświetleń: 753
 213. Ogłoszenie o zamówieniu „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radłów ”
  Wyświetleń: 729
 214. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach
  Wyświetleń: 712
 215. Zarządzenie konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 704
 216. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów 2020/2021
  Wyświetleń: 690
 217. Zarządzenie 0050.325.2022 rekrutacja do szkół podstawowych
  Wyświetleń: 671
 218. Zarządzenie konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach
  Wyświetleń: 665
 219. Przetarg przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 663
 220. Zarządzenia Kierownika GOPS w Radłowie 2020-2021
  Wyświetleń: 650
 221. Obwieszczenie rozbudowa sieci wodociągowej w Rałowie ul.Boczna
  Wyświetleń: 640
 222. Zarządzenie 0050.324.2022 finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 624
 223. Sesja Nr XXVI z dnia 30.11.2021 r.
  Wyświetleń: 618
 224. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Radłów
  Wyświetleń: 612
 225. Sesja Nr XXVII z dnia 29.12.2021 r.
  Wyświetleń: 589
 226. Sprawozdanie z działalności GOPS w Radłowie za 2021 rok oraz bilans potrzeb na 2022 rok
  Wyświetleń: 588
 227. Zarządzenie 0050.326.2022 rekrutacja do przedszkoli
  Wyświetleń: 588
 228. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościeliskach
  Wyświetleń: 585
 229. Przetarg roboty budowlane „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach.”
  Wyświetleń: 578
 230. Zarzadzenie 0050.328.2022 wyniki otwartego konkursu ofert - zdrowie
  Wyświetleń: 577
 231. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2022
  Wyświetleń: 577
 232. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 572
 233. Plan postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 560
 234. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 180MW w Kościeliskach
  Wyświetleń: 556
 235. Materiały do projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego obejmującego obszar położony w Gminie Radłów w obrębie Biskupice
  Wyświetleń: 552
 236. Ogłoszenie o zamówieniu usługi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach
  Wyświetleń: 552
 237. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów przeprowadzona będzie od 21.04.2022 do 05.05.2022r.
  Wyświetleń: 545
 238. Zawiadomienie o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościeliskach
  Wyświetleń: 530
 239. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 - Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radłów
  Wyświetleń: 525
 240. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach - elektrownia fotowoltaniczna w Kościeliskach
  Wyświetleń: 524
 241. Zapytanie ofertowe zakup samochodu 9-osobowego
  Wyświetleń: 516
 242. Decyzja o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 180MW w Kościeliskach
  Wyświetleń: 509
 243. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 504
 244. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW w miejscowości Kościeliska
  Wyświetleń: 500
 245. Przetarg roboty budowlane „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach.”
  Wyświetleń: 498
 246. Solidarni z UKRAINĄ
  Wyświetleń: 483
 247. Zarządzenie 0050.329.2022 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 479
 248. Sesja Nr XXVIII z dnia 19.01.2022 r.
  Wyświetleń: 473
 249. Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 466
 250. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-elektrownia w Kościeliskach
  Wyświetleń: 460
 251. Sprawozdanie za rok 2021 współpraca gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi ...
  Wyświetleń: 436
 252. Sesja Nr XXIX z dnia 23.02.2022 r.
  Wyświetleń: 426
 253. Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w Biskupicach
  Wyświetleń: 412
 254. Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 405
 255. Ogłoszenie o zamówieniu „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach"
  Wyświetleń: 404
 256. Raport o stanie Gminy Radłów za rok 2021
  Wyświetleń: 400
 257. Rok 2023
  Wyświetleń: 395
 258. Przetarg ustny nieograniczony sprzedaż działek obręb Biskupice
  Wyświetleń: 393
 259. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 392
 260. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za III kwartał 2021
  Wyświetleń: 391
 261. Obwieszczenie wydanie decyzji wieża sygnalizacyjna OSP Sternalice
  Wyświetleń: 364
 262. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 361
 263. Sesja Nr XXX z dnia 30.03.2022 r.
  Wyświetleń: 352
 264. Ogłoszenie o zamówieniu „Zakup i dostawa laptopów, komputerów stacjonarnych PC, tabletów i oprogramowania biurowego w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
  Wyświetleń: 351
 265. Obwieszczenie - wieża sygnalizacyjna OSP Sternalice
  Wyświetleń: 348
 266. Sesja Nr XXXI z dnia 27.04.2022 r.
  Wyświetleń: 341
 267. Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa”
  Wyświetleń: 339
 268. Obwieszczenie postępowanie administracyjne budowa-montażu kontenera sanitarnego
  Wyświetleń: 332
 269. Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w Kościeliskach
  Wyświetleń: 331
 270. Sesja Nr XXXII z dnia 01.06.2022 r.
  Wyświetleń: 325
 271. Akualizacja planu postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 319
 272. Rok 2023
  Wyświetleń: 315
 273. Rok 2023
  Wyświetleń: 314
 274. Zarządzenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radłowie
  Wyświetleń: 310
 275. Sesja Nr XXXIII z dnia 29.06.2022 r.
  Wyświetleń: 305
 276. Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska"
  Wyświetleń: 294
 277. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 115 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sternalicach
  Wyświetleń: 292
 278. Klauzula informacyjna zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 289
 279. Klauzula informacyjna Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 288
 280. Klauzula informacyjna dot. aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 287
 281. Obowiązek informacyjny RODO
  Wyświetleń: 287
 282. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach
  Wyświetleń: 280
 283. Klauzula informacyjna - gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 279
 284. Klauzula informacyjna do umowy zlecenia
  Wyświetleń: 278
 285. Rok 2023
  Wyświetleń: 278
 286. Przetarg „Przebudowa drogi gminnej Radłów – Nowe Karmonki”
  Wyświetleń: 276
 287. Rok 2023
  Wyświetleń: 276
 288. Klauzula informacyjna sesja - RODO
  Wyświetleń: 275
 289. Klauzula informacyjna dot. dowodów osobistych
  Wyświetleń: 273
 290. Rok 2023
  Wyświetleń: 268
 291. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
  Wyświetleń: 265
 292. Klauzula informacyjna ewidencja ludności
  Wyświetleń: 259
 293. Rok 2023
  Wyświetleń: 257
 294. Sesja Nr XXXIV z dnia 03.08.2022 r.
  Wyświetleń: 255
 295. Zarządzenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 252
 296. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach”
  Wyświetleń: 250
 297. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach nauczycielowi tego przedszkola
  Wyświetleń: 244
 298. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach
  Wyświetleń: 243
 299. Sesja Nr XXXV z dnia 07.09.2022 r.
  Wyświetleń: 242
 300. Klauzula informacujna - podatki
  Wyświetleń: 232
 301. Zarządzania w sprawie rekrutacji do przedszkoli i szkół podastawowych na terenie gminy Radłów
  Wyświetleń: 230
 302. Zawiadomienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 229
 303. Rok 2023
  Wyświetleń: 227
 304. Rok 2023
  Wyświetleń: 223
 305. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania "Budowa elektroni fotowoltaicznej ......."
  Wyświetleń: 222
 306. Rok 2023
  Wyświetleń: 221
 307. Rok 2023
  Wyświetleń: 217
 308. Rok 2023
  Wyświetleń: 216
 309. Rok 2023
  Wyświetleń: 213
 310. Rok 2023
  Wyświetleń: 212
 311. Sesja Nr XXXVI z dnia 28.09.2022 r.
  Wyświetleń: 202
 312. Klauzula informacyjna skargi i wnioski
  Wyświetleń: 196
 313. Klauzula informacyjna poczty elektronicznej
  Wyświetleń: 192
 314. Przetarg "Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radłów"
  Wyświetleń: 192
 315. Klauzula informacyjna zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 186
 316. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów 10 - 24 października 2022 r.
  Wyświetleń: 172
 317. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej ....... Kościeliska"
  Wyświetleń: 168
 318. Konsulatacje społeczne Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi .....
  Wyświetleń: 168
 319. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach"
  Wyświetleń: 167
 320. Informacje z wykonania budżetu Gminy III kwartał 2022
  Wyświetleń: 167
 321. Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych w przedmiocie statutów dla Sołectw Gminy Radłów
  Wyświetleń: 167
 322. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Sternalice” ...
  Wyświetleń: 164
 323. Protokoły z konsultacji społecznych na terenie Gminy Radłów
  Wyświetleń: 163
 324. Zawiadomienie o zakończenie postępowania dowodowego "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach"
  Wyświetleń: 163
 325. Sesja Nr XXXVII z dnia 04.11.2022 r.
  Wyświetleń: 156
 326. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 150
 327. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów rok szkolny 2021/22
  Wyświetleń: 149
 328. PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA
  Wyświetleń: 148
 329. Zawiadomienieo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej ..... Sternalice
  Wyświetleń: 144
 330. Zarządzenie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022
  Wyświetleń: 140
 331. Informacje z wykonania budżetu Gminy I kwartał 2022
  Wyświetleń: 139
 332. Informacje z wykonania budżetu Gminy II kwartał 2022
  Wyświetleń: 139
 333. Plan postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2023
  Wyświetleń: 131
 334. Zakończenie postępowania Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Sternalice”
  Wyświetleń: 131
 335. Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2023 r.
  Wyświetleń: 119
 336. Wszczęcie postępowania Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościelska
  Wyświetleń: 118
 337. Podanie do pulicznej wiadomości decyzji "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Sternalice ..."
  Wyświetleń: 116
 338. Sesja Nr XXXVIII z dnia 07.12.2022 r.
  Wyświetleń: 114
 339. Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej
  Wyświetleń: 109
 340. Sesja Nr XXXIX z dnia 28.12.2022 r.
  Wyświetleń: 107
 341. Zawiadomienie - Obwieszczenie - budowa hal magazynowych w Koloni Biskupskiej
  Wyświetleń: 102
 342. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościelska
  Wyświetleń: 102
 343. Informacja dotycząca zakupu węgla
  Wyświetleń: 99
 344. Informacja i wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w Wichrowie
  Wyświetleń: 97
 345. Decyzja środowiskowa budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kościelskach
  Wyświetleń: 95
 346. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2023 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 90
 347. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2023 - krzewienie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 85
 348. Zarządzenie w sprawie dowozu uczniów
  Wyświetleń: 84
 349. Zarządzenie w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 - kultura fizyczna i sport
  Wyświetleń: 84
 350. Zarządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 83
 351. Obwieszczenie wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w Wolęcie
  Wyświetleń: 81
 352. Zarządzenie w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 81
 353. Zarządzenie zatwierdzenie konkursu na stanowisko Dyrektora PSP Radłów
  Wyświetleń: 81
 354. Sesja Nr XL z dnia 22.02.2023 r.
  Wyświetleń: 79
 355. Uchwały RIO Opole 2022
  Wyświetleń: 79
 356. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 78
 357. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2023
  Wyświetleń: 73
 358. Obwieszczenie wydano decyzję przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sternalicach
  Wyświetleń: 69
 359. Postępowanie administracyjne przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 66
 360. Uchwały RIO Opole 2023
  Wyświetleń: 66
 361. Afrykański Pomór Świń
  Wyświetleń: 65
 362. Obwieszczenie budowa sieci elektroenergetyczne w Radłowie
  Wyświetleń: 65
 363. Obwieszczenie zmieniono nazwę przedsięwzięcia w Wichrowie
  Wyświetleń: 63
 364. Zapytanie ofertowe remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kościeliskach
  Wyświetleń: 61
 365. Zawiadomienie stron postępowania "Przebudowa drogi gminnej Ligota Oleska-Wolęcin"
  Wyświetleń: 61
 366. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Przebudowa drogi gminnej Ligota Oleska-Wolęcin"
  Wyświetleń: 57
 367. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynek magazynowo–produkcyjny oraz budowa hali, wykonanie fundamentu i zadaszenia dla urządzenia do produkcji peletu w Wichrowie
  Wyświetleń: 52
 368. Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022
  Wyświetleń: 48
 369. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania - hale magazynowe Kolonia Biskupska
  Wyświetleń: 46
 370. Zakończono postępowanie dowodowe w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przebudowy drogi gminnej nr 101106 O Ligota Oleska-Wolęcin
  Wyświetleń: 43
 371. Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji programu współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 40
 372. Sesja Nr XLI z dnia 22.03.2023 r.
  Wyświetleń: 39
 373. Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego 4X2 dla OSP Kościeliska
  Wyświetleń: 36
 374. Wydano decyzję - stacja bazowa telefonii komórkowej w Kościeliskach
  Wyświetleń: 34
 375. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów 18.04.2023r. - 04.05.2023r.
  Wyświetleń: 29
 376. Informacja-obwieszczenie o wydaniu decyzji "Budowa dwóch hal magazynowych w Kolonii Biskupskiej..."
  Wyświetleń: 29
 377. Sesja Nr XLII z dnia 26.04.2023
  Wyświetleń: 26
 378. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ...
  Wyświetleń: 23
 379. Sprawozdania finansowe za rok 2022
  Wyświetleń: 18
 380. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach droga gminna Ligota Oleska-Wolęcin
  Wyświetleń: 17
 381. Raport o stanie Gminy Radłów za rok 2022
  Wyświetleń: 13
 382. Informacje z wykonania budżetu Gminy Radłów za rok 2022
  Wyświetleń: 12
 383. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za I kwartał 2023
  Wyświetleń: 11
 384. Obwieszczenie rozbudowa z przebudową centrum rekreacyjno-kulturalnego w Wichrowie wraz z remizą OSP
  Wyświetleń: 11
 385. Sesja Nr XLIII z dnia 31.05.2023 r.
  Wyświetleń: 10
 386. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntpwej Wichrów
  Wyświetleń: 7
 387. Akualizacja planu postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2023
  Wyświetleń: 4