Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
864454531031967558712297677196117965921000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000001372382935846416
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 6504
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5364
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3873
 4. Rok 2021
  Wyświetleń: 1769
 5. Rok 2021
  Wyświetleń: 1725
 6. Rok 2020
  Wyświetleń: 1507
 7. Rok 2021
  Wyświetleń: 1505
 8. Przetargi 2020
  Wyświetleń: 1350
 9. Rok 2020
  Wyświetleń: 1175
 10. Rok 2021
  Wyświetleń: 1131
 11. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1107
 12. Rok 2021
  Wyświetleń: 1092
 13. Przetarg odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1066
 14. Rok 2021
  Wyświetleń: 1058
 15. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1047
 16. Rok 2020
  Wyświetleń: 1023
 17. Pracownicy Urzędu Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1019
 18. Rok 2020
  Wyświetleń: 1009
 19. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Radłów kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 979
 20. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 976
 21. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 967
 22. Regulaminy
  Wyświetleń: 939
 23. Rok 2020
  Wyświetleń: 922
 24. Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice
  Wyświetleń: 915
 25. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 910
 26. Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
  Wyświetleń: 904
 27. Zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 901
 28. Statut Gminy Radłów
  Wyświetleń: 894
 29. Druki podatki i opłaty
  Wyświetleń: 874
 30. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 869
 31. Komisje Rady Gminy Radłów
  Wyświetleń: 854
 32. Rok 2020
  Wyświetleń: 853
 33. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 849
 34. Druki USC
  Wyświetleń: 840
 35. Ogłoszenie nabór na stanowisko inspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 838
 36. Rada Gminy Radłów
  Wyświetleń: 834
 37. Rok 2020
  Wyświetleń: 831
 38. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 815
 39. Rok 2021
  Wyświetleń: 789
 40. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 783
 41. Informacja o stanie realizaji zadań oświatowych gmina Radłów
  Wyświetleń: 782
 42. Wójt Gminy Radłów
  Wyświetleń: 782
 43. Konkurs na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 775
 44. Rok 2021
  Wyświetleń: 767
 45. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 760
 46. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 747
 47. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 742
 48. Sesja NR XVI z dnia 22.09.2020 r.
  Wyświetleń: 733
 49. Raporty o stanie wody
  Wyświetleń: 728
 50. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 715
 51. Plany i Strategie Gminy Radłów
  Wyświetleń: 710
 52. Pobierz programy
  Wyświetleń: 709
 53. Rok 2021
  Wyświetleń: 708
 54. Rok 2020
  Wyświetleń: 706
 55. Rok 2021
  Wyświetleń: 703
 56. Rok 2020
  Wyświetleń: 696
 57. Rok 2020
  Wyświetleń: 695
 58. Rok 2021
  Wyświetleń: 694
 59. Rok 2020
  Wyświetleń: 691
 60. Deratyzacja 14.10.2020
  Wyświetleń: 688
 61. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 681
 62. Rok 2021
  Wyświetleń: 679
 63. Rok 2021
  Wyświetleń: 674
 64. Rok 2021
  Wyświetleń: 672
 65. Zarządzenia w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez gminę Radłów
  Wyświetleń: 663
 66. Rok 2020
  Wyświetleń: 650
 67. Komunikat konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 626
 68. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Elektrownia Fotowoltaniczna Radłów 200MW
  Wyświetleń: 596
 69. Rok 2021
  Wyświetleń: 593
 70. Sesja NR XVII z dnia 22.10.2020 r.
  Wyświetleń: 593
 71. Obwieszczenie Polskie Wody
  Wyświetleń: 590
 72. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania Elektownia fotowoltaiczna w m.Kościeliska
  Wyświetleń: 590
 73. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 589
 74. Obwieszczenie o wydaniu decycji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 575
 75. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 572
 76. Zarządzenie 0050.190.2020 w sprawie konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 571
 77. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 568
 78. Sesja NR XVIII z dnia 30.11.2020 r.
  Wyświetleń: 564
 79. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Elekrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 563
 80. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej "Elektrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 558
 81. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 557
 82. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 554
 83. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1943 O - Wichrów"
  Wyświetleń: 549
 84. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Anna Olesno”
  Wyświetleń: 547
 85. Informacja o wydaniu decyzji przebudowa drogi powiatowej nr 1943
  Wyświetleń: 539
 86. Rok 2020
  Wyświetleń: 536
 87. Zarządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 536
 88. Wykaz pracowników Urząd Gminy Radłów
  Wyświetleń: 534
 89. Zarządzenie 0050.197.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 532
 90. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 526
 91. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - kultura fizyczna
  Wyświetleń: 518
 92. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 518
 93. Obwieszczenie zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania "Elektrownia .... w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 511
 94. Plan Postępowań na rok 2021
  Wyświetleń: 492
 95. Rok 2020
  Wyświetleń: 489
 96. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w spawie decyzji środowiskowych "Elektrowania fotowoltaiczna Radłów....."
  Wyświetleń: 486
 97. Zarządzenie w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
  Wyświetleń: 486
 98. Decyzja "Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Kościeliska"
  Wyświetleń: 481
 99. Sesja NR XIX z dnia 30.12.2020 r.
  Wyświetleń: 480
 100. Obwieszczenie - zawiadomienie budowa sieci energetycznej SN 15kV
  Wyświetleń: 479
 101. Obwieszczenie o wycofaniu wniosku „Przebudowie drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów od k 2+ 600 do km 5 + 242”
  Wyświetleń: 476
 102. Uchwały RIO Opole
  Wyświetleń: 476
 103. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 476
 104. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 473
 105. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 466
 106. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 446
 107. Zawiadomienie "Zabudowa systemów fotowoltaicznych........miejscowości Radłów"
  Wyświetleń: 439
 108. Powierzenie obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 433
 109. Obwieszczanie przebudowa ul.Kororowej w Radłowie
  Wyświetleń: 416
 110. Ogłoszenie nabór na stanowisko Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 407
 111. Sesja NR XX z dnia 03.03.2021 r.
  Wyświetleń: 397
 112. Uchwały RIO Opole 2021
  Wyświetleń: 391
 113. Raport o stanie Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 380
 114. Obwieszczenie decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie OSP w Wichrowie
  Wyświetleń: 378
 115. Ogłoszenie o zamówieniu przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 353
 116. Obwieszcenie o warunkach zabudowy "Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 350
 117. Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2021
  Wyświetleń: 346
 118. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupskie Drogi
  Wyświetleń: 341
 119. Sprawozdanie za 2020r. z programu współpracy gm. Radłów z org. pozarządowymi i innymi org. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 341
 120. Obwieszczenie budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym w Nowych Karmonkach
  Wyświetleń: 338
 121. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2021
  Wyświetleń: 336
 122. Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 332
 123. Informacja i Obwieszczenie "Elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200MW"
  Wyświetleń: 325
 124. Obwieszczenie została wydana decyzja w sprawie przebudowy drogi gminnej ul. Kolorowa miejscowości Radłów
  Wyświetleń: 320
 125. Obwieszczenie-decyzja budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 316
 126. Informacja i Obwieszczenie "Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów"
  Wyświetleń: 314
 127. Narodowy Spis Powszechny 2021 - nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 313
 128. Obwieszczenie o wydaniu decyzji budowia elektroenergetycznej sieci SN 15kV
  Wyświetleń: 302
 129. Deratyzacja wiosna 2021
  Wyświetleń: 300
 130. Rok 2021
  Wyświetleń: 296
 131. Sesja NR XXI z dnia 19.05.2021 r.
  Wyświetleń: 295
 132. Rok 2020
  Wyświetleń: 291
 133. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 290
 134. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 284
 135. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 283
 136. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 283
 137. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 277
 138. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000 lecia w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 276
 139. Sprawozdanie finansowe Gmina Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 273
 140. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 272
 141. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 269
 142. Sprawozdanie finansowe Urząd Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 267
 143. Rok 2021
  Wyświetleń: 265
 144. Sprawozdanie finansowe Gminna Biblioteka Publiczna za rok 2020
  Wyświetleń: 255
 145. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 254
 146. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021
  Wyświetleń: 249
 147. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów – Radłów
  Wyświetleń: 245
 148. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy 100MW w Radłowie
  Wyświetleń: 244
 149. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów – Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 240
 150. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży w obrębie Biskupice
  Wyświetleń: 227
 151. Plan zamówień publicznych wersja 2-2021
  Wyświetleń: 221
 152. Ogłoszenie o najmie lokalu w Radłowie ul. Oleska 5
  Wyświetleń: 215
 153. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 193
 154. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 181
 155. Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Biskupska”
  Wyświetleń: 176
 156. Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Sternalice"
  Wyświetleń: 170
 157. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 153
 158. Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 132
 159. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 130
 160. Przebudowa drogi wewnętrznej Wichrów
  Wyświetleń: 105
 161. Sesja NR XXII z dnia 29.06.2021 r.
  Wyświetleń: 102
 162. Informacja Wójta Gminy Radłów - o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach w zakresie podatków lub opłat
  Wyświetleń: 99
 163. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 99
 164. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 96
 165. Decyzja o warunkach zabudowy "elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200 MW"
  Wyświetleń: 94
 166. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.
  Wyświetleń: 88
 167. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy elekrownia fotowoltaiczna 200MW Radłów
  Wyświetleń: 86
 168. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 50
 169. Sesja NR XXIII z dnia 25.08.2021 r.
  Wyświetleń: 49