Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
942600000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8644545310319675587122976771961179610053567321229712818
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000001372382935846416
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 10820
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 10385
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 5290
 4. Rok 2021
  Wyświetleń: 3349
 5. Rok 2021
  Wyświetleń: 2989
 6. Rok 2020
  Wyświetleń: 2647
 7. Rok 2021
  Wyświetleń: 2610
 8. Rok 2020
  Wyświetleń: 2299
 9. Rok 2021
  Wyświetleń: 2246
 10. Rok 2021
  Wyświetleń: 2130
 11. Rok 2021
  Wyświetleń: 2102
 12. Przetargi 2020
  Wyświetleń: 1864
 13. Przetarg odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1737
 14. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1713
 15. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1667
 16. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1612
 17. Pracownicy Urzędu Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1611
 18. Rok 2020
  Wyświetleń: 1532
 19. Rok 2020
  Wyświetleń: 1515
 20. Ogłoszenie nabór na stanowisko inspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 1506
 21. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Radłów kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1498
 22. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 1475
 23. Rok 2020
  Wyświetleń: 1439
 24. Statut Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1426
 25. Zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 1410
 26. Regulaminy
  Wyświetleń: 1383
 27. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1366
 28. Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice
  Wyświetleń: 1364
 29. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1359
 30. Rok 2021
  Wyświetleń: 1353
 31. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 1349
 32. Konkurs na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1341
 33. Komisje Rady Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1335
 34. Druki podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1334
 35. Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
  Wyświetleń: 1331
 36. Rok 2020
  Wyświetleń: 1326
 37. Rada Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1313
 38. Rok 2021
  Wyświetleń: 1311
 39. Rok 2021
  Wyświetleń: 1289
 40. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1274
 41. Wójt Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1265
 42. Druki USC
  Wyświetleń: 1263
 43. Rok 2020
  Wyświetleń: 1257
 44. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1252
 45. Zarządzenia w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez gminę Radłów
  Wyświetleń: 1244
 46. Raporty o stanie wody
  Wyświetleń: 1235
 47. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1228
 48. Rok 2020
  Wyświetleń: 1210
 49. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1209
 50. Rok 2021
  Wyświetleń: 1208
 51. Rok 2021
  Wyświetleń: 1194
 52. Plany i Strategie Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1192
 53. Rok 2021
  Wyświetleń: 1184
 54. Informacja o stanie realizaji zadań oświatowych gmina Radłów
  Wyświetleń: 1183
 55. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1181
 56. Rok 2021
  Wyświetleń: 1176
 57. Rok 2020
  Wyświetleń: 1173
 58. Rok 2020
  Wyświetleń: 1158
 59. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1157
 60. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 1154
 61. Rok 2021
  Wyświetleń: 1152
 62. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1143
 63. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1142
 64. Rok 2020
  Wyświetleń: 1128
 65. Sesja NR XVI z dnia 22.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1127
 66. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - kultura fizyczna
  Wyświetleń: 1108
 67. Zarządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 1102
 68. Rok 2020
  Wyświetleń: 1101
 69. Deratyzacja 14.10.2020
  Wyświetleń: 1064
 70. Rok 2020
  Wyświetleń: 1062
 71. Uchwały RIO Opole
  Wyświetleń: 1043
 72. Rok 2021
  Wyświetleń: 1039
 73. Komunikat konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1024
 74. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 1013
 75. Sesja NR XVII z dnia 22.10.2020 r.
  Wyświetleń: 1002
 76. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1001
 77. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 992
 78. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 989
 79. Obwieszczenie Polskie Wody
  Wyświetleń: 975
 80. Sesja NR XVIII z dnia 30.11.2020 r.
  Wyświetleń: 972
 81. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Elektrownia Fotowoltaniczna Radłów 200MW
  Wyświetleń: 964
 82. Zarządzenie 0050.190.2020 w sprawie konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 959
 83. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Anna Olesno”
  Wyświetleń: 955
 84. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 952
 85. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 947
 86. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej "Elektrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 937
 87. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Elekrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 927
 88. Obwieszczenie zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania "Elektrownia .... w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 923
 89. Plan Postępowań na rok 2021
  Wyświetleń: 921
 90. Sesja NR XIX z dnia 30.12.2020 r.
  Wyświetleń: 921
 91. Zarządzenie 0050.197.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 917
 92. Obwieszczenie o wydaniu decycji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 916
 93. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania Elektownia fotowoltaiczna w m.Kościeliska
  Wyświetleń: 916
 94. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 914
 95. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 912
 96. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1943 O - Wichrów"
  Wyświetleń: 904
 97. Informacja o wydaniu decyzji przebudowa drogi powiatowej nr 1943
  Wyświetleń: 903
 98. Ogłoszenie nabór na stanowisko Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 891
 99. Raport o stanie Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 884
 100. Obwieszczenie o wycofaniu wniosku „Przebudowie drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów od k 2+ 600 do km 5 + 242”
  Wyświetleń: 883
 101. Zarządzenie w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
  Wyświetleń: 868
 102. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w spawie decyzji środowiskowych "Elektrowania fotowoltaiczna Radłów....."
  Wyświetleń: 866
 103. Zawiadomienie "Zabudowa systemów fotowoltaicznych........miejscowości Radłów"
  Wyświetleń: 865
 104. Decyzja "Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Kościeliska"
  Wyświetleń: 864
 105. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 840
 106. Sesja NR XX z dnia 03.03.2021 r.
  Wyświetleń: 832
 107. Powierzenie obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 829
 108. Uchwały RIO Opole 2021
  Wyświetleń: 817
 109. Obwieszczenie - zawiadomienie budowa sieci energetycznej SN 15kV
  Wyświetleń: 803
 110. Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 800
 111. Obwieszczanie przebudowa ul.Kororowej w Radłowie
  Wyświetleń: 790
 112. Rok 2020
  Wyświetleń: 787
 113. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 782
 114. Ogłoszenie o zamówieniu przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 758
 115. Rok 2021
  Wyświetleń: 757
 116. Obwieszczenie decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie OSP w Wichrowie
  Wyświetleń: 742
 117. Rok 2021
  Wyświetleń: 738
 118. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupskie Drogi
  Wyświetleń: 732
 119. Wykaz pracowników Urząd Gminy Radłów
  Wyświetleń: 730
 120. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2021
  Wyświetleń: 721
 121. Sprawozdanie za 2020r. z programu współpracy gm. Radłów z org. pozarządowymi i innymi org. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 716
 122. Informacja i Obwieszczenie "Elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200MW"
  Wyświetleń: 711
 123. Sesja NR XXI z dnia 19.05.2021 r.
  Wyświetleń: 707
 124. Obwieszczenie budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym w Nowych Karmonkach
  Wyświetleń: 703
 125. Informacja i Obwieszczenie "Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów"
  Wyświetleń: 698
 126. Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2021
  Wyświetleń: 696
 127. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 688
 128. Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 683
 129. Rok 2020
  Wyświetleń: 681
 130. Obwieszczenie-decyzja budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 678
 131. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 676
 132. Obwieszcenie o warunkach zabudowy "Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 674
 133. Deratyzacja wiosna 2021
  Wyświetleń: 668
 134. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 658
 135. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.
  Wyświetleń: 643
 136. Sprawozdanie finansowe Gmina Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 641
 137. Sprawozdanie finansowe Urząd Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 641
 138. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 640
 139. Narodowy Spis Powszechny 2021 - nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 638
 140. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 638
 141. Obwieszczenie została wydana decyzja w sprawie przebudowy drogi gminnej ul. Kolorowa miejscowości Radłów
  Wyświetleń: 637
 142. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 637
 143. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021
  Wyświetleń: 635
 144. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 635
 145. Działki na sprzedaż w Radłowie
  Wyświetleń: 634
 146. Sprawozdanie finansowe Gminna Biblioteka Publiczna za rok 2020
  Wyświetleń: 634
 147. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000 lecia w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 628
 148. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 622
 149. Obwieszczenie o wydaniu decyzji budowia elektroenergetycznej sieci SN 15kV
  Wyświetleń: 619
 150. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 618
 151. Plan zamówień publicznych wersja 2-2021
  Wyświetleń: 617
 152. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów – Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 605
 153. Ogłoszenie o najmie lokalu w Radłowie ul. Oleska 5
  Wyświetleń: 605
 154. Zarządzenie Komisja Konkursowa w celu przeprowadzenia konkursu na st. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 603
 155. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów – Radłów
  Wyświetleń: 602
 156. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy 100MW w Radłowie
  Wyświetleń: 592
 157. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży w obrębie Biskupice
  Wyświetleń: 587
 158. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 584
 159. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 584
 160. Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Biskupska”
  Wyświetleń: 582
 161. Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Sternalice"
  Wyświetleń: 559
 162. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 550
 163. Zarządzenia w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Publicznych Przedszkoli z terenu Gminy Radłów w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 547
 164. Sesja NR XXII z dnia 29.06.2021 r.
  Wyświetleń: 508
 165. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 495
 166. Informacja Wójta Gminy Radłów - o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach w zakresie podatków lub opłat
  Wyświetleń: 478
 167. Przebudowa drogi wewnętrznej Wichrów
  Wyświetleń: 475
 168. Sesja NR XXIII z dnia 25.08.2021 r.
  Wyświetleń: 470
 169. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 468
 170. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 456
 171. Decyzja o warunkach zabudowy "elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200 MW"
  Wyświetleń: 439
 172. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 435
 173. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy elekrownia fotowoltaiczna 200MW Radłów
  Wyświetleń: 406
 174. Sesja Nr XXIV z dnia 29.09.2021 r.
  Wyświetleń: 370
 175. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sternalice
  Wyświetleń: 366
 176. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów 06-21.10.2021 r.
  Wyświetleń: 356
 177. Rok 2022
  Wyświetleń: 225
 178. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji
  Wyświetleń: 206
 179. Sesja Nr XXV z dnia 27.10.2021 r.
  Wyświetleń: 171
 180. Rok 2022
  Wyświetleń: 160
 181. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 153
 182. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 141
 183. Konsultacje społeczne - Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 137
 184. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radłów na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 136
 185. Ogłoszenie o zamówieniu „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radłów ”
  Wyświetleń: 131
 186. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ...
  Wyświetleń: 128
 187. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu Budowa elektrowni fotowoltaiczej w Kościeliskach
  Wyświetleń: 116
 188. Zarządzenie w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2021 roku
  Wyświetleń: 105
 189. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za III kwartał 2021 r.
  Wyświetleń: 99
 190. Rok 2022
  Wyświetleń: 96
 191. Rok 2022
  Wyświetleń: 92
 192. Rok 2022
  Wyświetleń: 90
 193. GOPS Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2021-2027
  Wyświetleń: 83
 194. Zarządzenia Kierownika GOPS w Radłowie 2020-2021
  Wyświetleń: 80
 195. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów 2020/2021
  Wyświetleń: 71
 196. Rok 2022
  Wyświetleń: 66
 197. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościeliskach
  Wyświetleń: 66
 198. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Radłów
  Wyświetleń: 65
 199. Sesja Nr XXVI z dnia 30.11.2021 r.
  Wyświetleń: 60
 200. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za III kwartał 2021
  Wyświetleń: 54
 201. Rok 2022
  Wyświetleń: 54
 202. Rok 2022
  Wyświetleń: 54
 203. Rok 2022
  Wyświetleń: 49
 204. Rok 2022
  Wyświetleń: 49
 205. Rok 2022
  Wyświetleń: 48
 206. Rok 2022
  Wyświetleń: 48
 207. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Radłów
  Wyświetleń: 47
 208. Rok 2022
  Wyświetleń: 47
 209. Rok 2022
  Wyświetleń: 46
 210. Decyzja o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 180MW w Kościeliskach
  Wyświetleń: 44
 211. Rok 2022
  Wyświetleń: 44
 212. Rok 2022
  Wyświetleń: 41
 213. Zawiadomienie o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościeliskach
  Wyświetleń: 41
 214. Rok 2022
  Wyświetleń: 39
 215. Sesja Nr XXVII z dnia 29.12.2021 r.
  Wyświetleń: 29
 216. Obwieszczenie rozbudowa sieci wodociągowej w Rałowie ul.Boczna
  Wyświetleń: 26
 217. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 23
 218. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 180MW w Kościeliskach
  Wyświetleń: 23