Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1440518364169251952914358129892312516215247872264016904897
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8644545310319675587122976771961179610053567321229712818
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000001372382935846416
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 16869
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 14841
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7920
 4. Rok 2021
  Wyświetleń: 5246
 5. Rok 2021
  Wyświetleń: 4321
 6. Rok 2020
  Wyświetleń: 4149
 7. Rok 2021
  Wyświetleń: 3819
 8. Rok 2021
  Wyświetleń: 3809
 9. Rok 2020
  Wyświetleń: 3665
 10. Rok 2022
  Wyświetleń: 3525
 11. Rok 2021
  Wyświetleń: 3382
 12. Rok 2021
  Wyświetleń: 3336
 13. Rok 2022
  Wyświetleń: 3111
 14. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2981
 15. Przetargi 2020
  Wyświetleń: 2828
 16. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2773
 17. Rok 2020
  Wyświetleń: 2769
 18. Pracownicy Urzędu Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2728
 19. Rok 2022
  Wyświetleń: 2721
 20. Przetarg odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2714
 21. Rok 2020
  Wyświetleń: 2668
 22. Rok 2021
  Wyświetleń: 2668
 23. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2610
 24. Regulaminy
  Wyświetleń: 2585
 25. Rok 2020
  Wyświetleń: 2580
 26. Rok 2021
  Wyświetleń: 2540
 27. Rok 2021
  Wyświetleń: 2485
 28. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Radłów kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2479
 29. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2447
 30. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 2428
 31. Rok 2021
  Wyświetleń: 2391
 32. Rok 2020
  Wyświetleń: 2372
 33. Statut Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2356
 34. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2353
 35. Zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 2344
 36. Rok 2021
  Wyświetleń: 2333
 37. Rok 2021
  Wyświetleń: 2313
 38. Rok 2021
  Wyświetleń: 2308
 39. Druki USC
  Wyświetleń: 2303
 40. Rok 2022
  Wyświetleń: 2288
 41. Rok 2020
  Wyświetleń: 2280
 42. Rada Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2252
 43. Rok 2020
  Wyświetleń: 2245
 44. Rok 2021
  Wyświetleń: 2225
 45. Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
  Wyświetleń: 2216
 46. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2189
 47. Wójt Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2184
 48. Komisje Rady Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2160
 49. Rok 2020
  Wyświetleń: 2151
 50. Rok 2020
  Wyświetleń: 2150
 51. Rok 2020
  Wyświetleń: 2144
 52. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 2137
 53. Rok 2020
  Wyświetleń: 2126
 54. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2121
 55. Druki podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2115
 56. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2091
 57. Ogłoszenie nabór na stanowisko inspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 2085
 58. Plany i Strategie Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2075
 59. Rok 2020
  Wyświetleń: 2070
 60. Konkurs na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 2037
 61. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2014
 62. Raporty o stanie wody
  Wyświetleń: 2007
 63. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1980
 64. Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice
  Wyświetleń: 1966
 65. Rok 2020
  Wyświetleń: 1947
 66. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 1943
 67. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1942
 68. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1932
 69. Rok 2021
  Wyświetleń: 1924
 70. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1883
 71. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1865
 72. Zarządzenia w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez gminę Radłów
  Wyświetleń: 1808
 73. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1800
 74. Informacja o stanie realizaji zadań oświatowych gmina Radłów
  Wyświetleń: 1774
 75. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - kultura fizyczna
  Wyświetleń: 1771
 76. Zarządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 1759
 77. Rok 2022
  Wyświetleń: 1715
 78. Rok 2021
  Wyświetleń: 1698
 79. Uchwały RIO Opole
  Wyświetleń: 1648
 80. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 1630
 81. Sesja NR XVI z dnia 22.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1623
 82. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 1580
 83. Deratyzacja 14.10.2020
  Wyświetleń: 1556
 84. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 1551
 85. Komunikat konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1537
 86. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 1487
 87. Ogłoszenie nabór na stanowisko Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1478
 88. Zarządzenie 0050.190.2020 w sprawie konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1478
 89. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Elekrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1475
 90. Sesja NR XVII z dnia 22.10.2020 r.
  Wyświetleń: 1469
 91. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Elektrownia Fotowoltaniczna Radłów 200MW
  Wyświetleń: 1466
 92. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Anna Olesno”
  Wyświetleń: 1465
 93. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1464
 94. Raport o stanie Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 1464
 95. Informacja o wydaniu decyzji przebudowa drogi powiatowej nr 1943
  Wyświetleń: 1459
 96. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej "Elektrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1456
 97. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1456
 98. Obwieszczenie zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania "Elektrownia .... w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1455
 99. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 1447
 100. Obwieszczenie Polskie Wody
  Wyświetleń: 1442
 101. Zarządzenie 0050.197.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1439
 102. Zarządzenie w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
  Wyświetleń: 1437
 103. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1943 O - Wichrów"
  Wyświetleń: 1436
 104. Rok 2021
  Wyświetleń: 1434
 105. Obwieszczenie o wydaniu decycji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1427
 106. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.
  Wyświetleń: 1418
 107. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 1411
 108. Obwieszczenie o wycofaniu wniosku „Przebudowie drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów od k 2+ 600 do km 5 + 242”
  Wyświetleń: 1410
 109. Decyzja "Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Kościeliska"
  Wyświetleń: 1406
 110. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania Elektownia fotowoltaiczna w m.Kościeliska
  Wyświetleń: 1406
 111. Uchwały RIO Opole 2021
  Wyświetleń: 1402
 112. Zawiadomienie "Zabudowa systemów fotowoltaicznych........miejscowości Radłów"
  Wyświetleń: 1400
 113. Sesja NR XVIII z dnia 30.11.2020 r.
  Wyświetleń: 1386
 114. Powierzenie obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1373
 115. Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 1372
 116. Sesja NR XIX z dnia 30.12.2020 r.
  Wyświetleń: 1365
 117. Sesja NR XX z dnia 03.03.2021 r.
  Wyświetleń: 1362
 118. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 1360
 119. Plan Postępowań na rok 2021
  Wyświetleń: 1354
 120. Zarządzenie Komisja Konkursowa w celu przeprowadzenia konkursu na st. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1327
 121. Rok 2022
  Wyświetleń: 1321
 122. Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1316
 123. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1315
 124. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w spawie decyzji środowiskowych "Elektrowania fotowoltaiczna Radłów....."
  Wyświetleń: 1313
 125. Ogłoszenie o zamówieniu przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 1309
 126. Rok 2020
  Wyświetleń: 1292
 127. Obwieszczanie przebudowa ul.Kororowej w Radłowie
  Wyświetleń: 1286
 128. Obwieszczenie - zawiadomienie budowa sieci energetycznej SN 15kV
  Wyświetleń: 1286
 129. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2021
  Wyświetleń: 1286
 130. Rok 2022
  Wyświetleń: 1285
 131. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 1254
 132. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 1253
 133. Obwieszczenie decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie OSP w Wichrowie
  Wyświetleń: 1252
 134. Rok 2022
  Wyświetleń: 1242
 135. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupskie Drogi
  Wyświetleń: 1240
 136. Działki na sprzedaż w Radłowie
  Wyświetleń: 1219
 137. Rok 2022
  Wyświetleń: 1188
 138. Zarządzenia w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Publicznych Przedszkoli z terenu Gminy Radłów w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 1181
 139. Sesja NR XXI z dnia 19.05.2021 r.
  Wyświetleń: 1175
 140. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021
  Wyświetleń: 1173
 141. Sprawozdanie za 2020r. z programu współpracy gm. Radłów z org. pozarządowymi i innymi org. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1172
 142. Obwieszczenie budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym w Nowych Karmonkach
  Wyświetleń: 1171
 143. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 1167
 144. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 1162
 145. Obwieszczenie-decyzja budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 1161
 146. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 1158
 147. Wykaz pracowników Urząd Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1149
 148. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 1146
 149. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 1145
 150. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 1140
 151. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000 lecia w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 1138
 152. Sprawozdanie finansowe Gmina Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 1125
 153. Obwieszcenie o warunkach zabudowy "Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1123
 154. Sprawozdanie finansowe Urząd Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 1118
 155. Informacja i Obwieszczenie "Elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200MW"
  Wyświetleń: 1111
 156. Sprawozdanie finansowe Gminna Biblioteka Publiczna za rok 2020
  Wyświetleń: 1106
 157. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 1102
 158. Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Biskupska”
  Wyświetleń: 1100
 159. Rok 2022
  Wyświetleń: 1091
 160. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy 100MW w Radłowie
  Wyświetleń: 1090
 161. Deratyzacja wiosna 2021
  Wyświetleń: 1079
 162. Rok 2022
  Wyświetleń: 1079
 163. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 1071
 164. Ogłoszenie o najmie lokalu w Radłowie ul. Oleska 5
  Wyświetleń: 1071
 165. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży w obrębie Biskupice
  Wyświetleń: 1071
 166. Narodowy Spis Powszechny 2021 - nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1057
 167. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów – Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 1057
 168. Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Sternalice"
  Wyświetleń: 1057
 169. Plan zamówień publicznych wersja 2-2021
  Wyświetleń: 1056
 170. Informacja i Obwieszczenie "Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów"
  Wyświetleń: 1052
 171. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów – Radłów
  Wyświetleń: 1050
 172. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 1034
 173. Rok 2022
  Wyświetleń: 1029
 174. Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2021
  Wyświetleń: 1024
 175. Obwieszczenie została wydana decyzja w sprawie przebudowy drogi gminnej ul. Kolorowa miejscowości Radłów
  Wyświetleń: 1023
 176. Rok 2022
  Wyświetleń: 1020
 177. Sesja NR XXII z dnia 29.06.2021 r.
  Wyświetleń: 1009
 178. Obwieszczenie o wydaniu decyzji budowia elektroenergetycznej sieci SN 15kV
  Wyświetleń: 982
 179. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 969
 180. Sesja NR XXIII z dnia 25.08.2021 r.
  Wyświetleń: 963
 181. Decyzja o warunkach zabudowy "elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200 MW"
  Wyświetleń: 957
 182. Informacja Wójta Gminy Radłów - o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach w zakresie podatków lub opłat
  Wyświetleń: 948
 183. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 948
 184. Rok 2022
  Wyświetleń: 932
 185. Rok 2022
  Wyświetleń: 929
 186. Przebudowa drogi wewnętrznej Wichrów
  Wyświetleń: 912
 187. Rok 2022
  Wyświetleń: 888
 188. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy elekrownia fotowoltaiczna 200MW Radłów
  Wyświetleń: 843
 189. Rok 2022
  Wyświetleń: 835
 190. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 816
 191. Sesja Nr XXIV z dnia 29.09.2021 r.
  Wyświetleń: 799
 192. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów 06-21.10.2021 r.
  Wyświetleń: 792
 193. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sternalice
  Wyświetleń: 722
 194. Konsultacje społeczne - Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 706
 195. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ...
  Wyświetleń: 694
 196. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 681
 197. Sesja Nr XXV z dnia 27.10.2021 r.
  Wyświetleń: 643
 198. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Radłów
  Wyświetleń: 637
 199. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 634
 200. Zarządzenie w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2021 roku
  Wyświetleń: 626
 201. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radłów na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 616
 202. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za III kwartał 2021 r.
  Wyświetleń: 601
 203. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji
  Wyświetleń: 594
 204. Ogłoszenie o zamówieniu „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radłów ”
  Wyświetleń: 574
 205. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu Budowa elektrowni fotowoltaiczej w Kościeliskach
  Wyświetleń: 572
 206. GOPS Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2021-2027
  Wyświetleń: 569
 207. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
  Wyświetleń: 531
 208. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach
  Wyświetleń: 518
 209. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów 2020/2021
  Wyświetleń: 488
 210. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 477
 211. Zarządzenia Kierownika GOPS w Radłowie 2020-2021
  Wyświetleń: 474
 212. Zarządzenie konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 472
 213. Zarządzenie 0050.325.2022 rekrutacja do szkół podstawowych
  Wyświetleń: 463
 214. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościeliskach
  Wyświetleń: 461
 215. Sesja Nr XXVI z dnia 30.11.2021 r.
  Wyświetleń: 453
 216. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Radłów
  Wyświetleń: 452
 217. Przetarg przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 441
 218. Zarządzenie konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach
  Wyświetleń: 435
 219. Sesja Nr XXVII z dnia 29.12.2021 r.
  Wyświetleń: 433
 220. Obwieszczenie rozbudowa sieci wodociągowej w Rałowie ul.Boczna
  Wyświetleń: 430
 221. Zarządzenie 0050.324.2022 finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 430
 222. Przetarg roboty budowlane „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach.”
  Wyświetleń: 418
 223. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 416
 224. Ogłoszenie o zamówieniu usługi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach
  Wyświetleń: 415
 225. Zarządzenie 0050.326.2022 rekrutacja do przedszkoli
  Wyświetleń: 410
 226. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 180MW w Kościeliskach
  Wyświetleń: 406
 227. Decyzja o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 180MW w Kościeliskach
  Wyświetleń: 399
 228. Materiały do projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego obejmującego obszar położony w Gminie Radłów w obrębie Biskupice
  Wyświetleń: 398
 229. Zawiadomienie o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościeliskach
  Wyświetleń: 397
 230. Plan postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 389
 231. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW w miejscowości Kościeliska
  Wyświetleń: 389
 232. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 387
 233. Sprawozdanie z działalności GOPS w Radłowie za 2021 rok oraz bilans potrzeb na 2022 rok
  Wyświetleń: 386
 234. Zarzadzenie 0050.328.2022 wyniki otwartego konkursu ofert - zdrowie
  Wyświetleń: 380
 235. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 - Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radłów
  Wyświetleń: 375
 236. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2022
  Wyświetleń: 369
 237. Zarządzenie 0050.329.2022 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 353
 238. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach - elektrownia fotowoltaniczna w Kościeliskach
  Wyświetleń: 352
 239. Zapytanie ofertowe zakup samochodu 9-osobowego
  Wyświetleń: 349
 240. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów przeprowadzona będzie od 21.04.2022 do 05.05.2022r.
  Wyświetleń: 346
 241. Przetarg roboty budowlane „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach.”
  Wyświetleń: 346
 242. Solidarni z UKRAINĄ
  Wyświetleń: 341
 243. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-elektrownia w Kościeliskach
  Wyświetleń: 336
 244. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 330
 245. Sesja Nr XXVIII z dnia 19.01.2022 r.
  Wyświetleń: 329
 246. Ogłoszenie o zamówieniu „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach"
  Wyświetleń: 279
 247. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za III kwartał 2021
  Wyświetleń: 278
 248. Sesja Nr XXIX z dnia 23.02.2022 r.
  Wyświetleń: 278
 249. Sprawozdanie za rok 2021 współpraca gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi ...
  Wyświetleń: 278
 250. Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 265
 251. Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w Biskupicach
  Wyświetleń: 235
 252. Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 235
 253. Sesja Nr XXX z dnia 30.03.2022 r.
  Wyświetleń: 232
 254. Przetarg ustny nieograniczony sprzedaż działek obręb Biskupice
  Wyświetleń: 225
 255. Obwieszczenie wydanie decyzji wieża sygnalizacyjna OSP Sternalice
  Wyświetleń: 212
 256. Obwieszczenie - wieża sygnalizacyjna OSP Sternalice
  Wyświetleń: 207
 257. Sesja Nr XXXI z dnia 27.04.2022 r.
  Wyświetleń: 206
 258. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 204
 259. Ogłoszenie o zamówieniu „Zakup i dostawa laptopów, komputerów stacjonarnych PC, tabletów i oprogramowania biurowego w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
  Wyświetleń: 203
 260. Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa”
  Wyświetleń: 199
 261. Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w Kościeliskach
  Wyświetleń: 196
 262. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 191
 263. Obwieszczenie postępowanie administracyjne budowa-montażu kontenera sanitarnego
  Wyświetleń: 190
 264. Sesja Nr XXXII z dnia 01.06.2022 r.
  Wyświetleń: 187
 265. Raport o stanie Gminy Radłów za rok 2021
  Wyświetleń: 186
 266. Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska"
  Wyświetleń: 168
 267. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 115 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sternalicach
  Wyświetleń: 163
 268. Sesja Nr XXXIII z dnia 29.06.2022 r.
  Wyświetleń: 160
 269. Akualizacja planu postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 149
 270. Klauzula informacyjna dot. aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 143
 271. Klauzula informacyjna Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 141
 272. Obowiązek informacyjny RODO
  Wyświetleń: 140
 273. Klauzula informacyjna dot. dowodów osobistych
  Wyświetleń: 138
 274. Klauzula informacyjna zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 137
 275. Klauzula informacyjna do umowy zlecenia
  Wyświetleń: 135
 276. Klauzula informacyjna - gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 134
 277. Klauzula informacyjna ewidencja ludności
  Wyświetleń: 128
 278. Klauzula informacyjna sesja - RODO
  Wyświetleń: 126
 279. Klauzula informacujna - podatki
  Wyświetleń: 125
 280. Sesja Nr XXXIV z dnia 03.08.2022 r.
  Wyświetleń: 120
 281. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
  Wyświetleń: 120
 282. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach
  Wyświetleń: 120
 283. Zawiadomienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 118
 284. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach”
  Wyświetleń: 114
 285. Przetarg „Przebudowa drogi gminnej Radłów – Nowe Karmonki”
  Wyświetleń: 111
 286. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania "Budowa elektroni fotowoltaicznej ......."
  Wyświetleń: 111
 287. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach
  Wyświetleń: 110
 288. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach nauczycielowi tego przedszkola
  Wyświetleń: 109
 289. Sesja Nr XXXV z dnia 07.09.2022 r.
  Wyświetleń: 105
 290. Klauzula informacyjna poczty elektronicznej
  Wyświetleń: 91
 291. Sesja Nr XXXVI z dnia 28.09.2022 r.
  Wyświetleń: 87
 292. Klauzula informacyjna skargi i wnioski
  Wyświetleń: 82
 293. Klauzula informacyjna zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 81
 294. Przetarg "Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radłów"
  Wyświetleń: 60
 295. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów 10 - 24 października 2022 r.
  Wyświetleń: 57
 296. Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych w przedmiocie statutów dla Sołectw Gminy Radłów
  Wyświetleń: 57
 297. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach"
  Wyświetleń: 55
 298. Konsulatacje społeczne Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi .....
  Wyświetleń: 53
 299. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej ....... Kościeliska"
  Wyświetleń: 49
 300. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Sternalice” ...
  Wyświetleń: 48
 301. Zawiadomienie o zakończenie postępowania dowodowego "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach"
  Wyświetleń: 45
 302. Informacje z wykonania budżetu Gminy III kwartał 2022
  Wyświetleń: 44
 303. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów rok szkolny 2021/22
  Wyświetleń: 35
 304. PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA
  Wyświetleń: 35
 305. Informacje z wykonania budżetu Gminy I kwartał 2022
  Wyświetleń: 30
 306. Informacje z wykonania budżetu Gminy II kwartał 2022
  Wyświetleń: 29
 307. Zarządzenie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022
  Wyświetleń: 29
 308. Zawiadomienieo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej ..... Sternalice
  Wyświetleń: 29
 309. Protokoły z konsultacji społecznych na terenie Gminy Radłów
  Wyświetleń: 26
 310. Sesja Nr XXXVII z dnia 04.11.2022 r.
  Wyświetleń: 17
 311. Zakończenie postępowania Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Sternalice”
  Wyświetleń: 17
 312. Wszczęcie postępowania Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościelska
  Wyświetleń: 7