Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
144051836416925195291435812243000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8644545310319675587122976771961179610053567321229712818
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000001372382935846416
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 13612
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 12865
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6688
 4. Rok 2021
  Wyświetleń: 4410
 5. Rok 2021
  Wyświetleń: 3828
 6. Rok 2020
  Wyświetleń: 3471
 7. Rok 2021
  Wyświetleń: 3382
 8. Rok 2021
  Wyświetleń: 3134
 9. Rok 2020
  Wyświetleń: 3037
 10. Rok 2021
  Wyświetleń: 2886
 11. Rok 2021
  Wyświetleń: 2859
 12. Przetargi 2020
  Wyświetleń: 2345
 13. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2330
 14. Rok 2020
  Wyświetleń: 2228
 15. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2196
 16. Rok 2020
  Wyświetleń: 2193
 17. Pracownicy Urzędu Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2156
 18. Przetarg odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2137
 19. Rok 2020
  Wyświetleń: 2108
 20. Regulaminy
  Wyświetleń: 2086
 21. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2074
 22. Rok 2021
  Wyświetleń: 2063
 23. Rok 2021
  Wyświetleń: 2044
 24. Rok 2021
  Wyświetleń: 2031
 25. Rok 2020
  Wyświetleń: 1950
 26. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Radłów kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1891
 27. Rok 2021
  Wyświetleń: 1883
 28. Statut Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1870
 29. Rok 2020
  Wyświetleń: 1869
 30. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 1858
 31. Zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 1858
 32. Rok 2021
  Wyświetleń: 1854
 33. Rok 2021
  Wyświetleń: 1844
 34. Rok 2021
  Wyświetleń: 1840
 35. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1834
 36. Druki USC
  Wyświetleń: 1832
 37. Ogłoszenie nabór na stanowisko inspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 1823
 38. Rok 2020
  Wyświetleń: 1809
 39. Rok 2021
  Wyświetleń: 1796
 40. Rada Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1762
 41. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1738
 42. Rok 2020
  Wyświetleń: 1735
 43. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 1733
 44. Rok 2020
  Wyświetleń: 1730
 45. Rok 2020
  Wyświetleń: 1712
 46. Komisje Rady Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1700
 47. Rok 2020
  Wyświetleń: 1694
 48. Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
  Wyświetleń: 1693
 49. Rok 2020
  Wyświetleń: 1681
 50. Druki podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1680
 51. Rok 2022
  Wyświetleń: 1680
 52. Wójt Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1674
 53. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1651
 54. Konkurs na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1633
 55. Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice
  Wyświetleń: 1611
 56. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1592
 57. Raporty o stanie wody
  Wyświetleń: 1586
 58. Plany i Strategie Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1585
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1570
 60. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1551
 61. Zarządzenia w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez gminę Radłów
  Wyświetleń: 1542
 62. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1524
 63. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1492
 64. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1489
 65. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1483
 66. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 1479
 67. Rok 2021
  Wyświetleń: 1474
 68. Rok 2022
  Wyświetleń: 1471
 69. Rok 2020
  Wyświetleń: 1450
 70. Rok 2021
  Wyświetleń: 1441
 71. Informacja o stanie realizaji zadań oświatowych gmina Radłów
  Wyświetleń: 1431
 72. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1398
 73. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - kultura fizyczna
  Wyświetleń: 1376
 74. Sesja NR XVI z dnia 22.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1361
 75. Zarządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 1359
 76. Uchwały RIO Opole
  Wyświetleń: 1314
 77. Rok 2022
  Wyświetleń: 1297
 78. Deratyzacja 14.10.2020
  Wyświetleń: 1296
 79. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 1260
 80. Komunikat konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1253
 81. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 1230
 82. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 1227
 83. Sesja NR XVII z dnia 22.10.2020 r.
  Wyświetleń: 1219
 84. Obwieszczenie Polskie Wody
  Wyświetleń: 1195
 85. Rok 2021
  Wyświetleń: 1171
 86. Sesja NR XVIII z dnia 30.11.2020 r.
  Wyświetleń: 1166
 87. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Elektrownia Fotowoltaniczna Radłów 200MW
  Wyświetleń: 1164
 88. Raport o stanie Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 1159
 89. Sesja NR XIX z dnia 30.12.2020 r.
  Wyświetleń: 1155
 90. Zarządzenie 0050.190.2020 w sprawie konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1155
 91. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 1154
 92. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1152
 93. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej "Elektrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1151
 94. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Elekrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1139
 95. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Anna Olesno”
  Wyświetleń: 1136
 96. Plan Postępowań na rok 2021
  Wyświetleń: 1131
 97. Obwieszczenie o wydaniu decycji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1120
 98. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania Elektownia fotowoltaiczna w m.Kościeliska
  Wyświetleń: 1120
 99. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1119
 100. Zarządzenie 0050.197.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1115
 101. Obwieszczenie zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania "Elektrownia .... w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1114
 102. Informacja o wydaniu decyzji przebudowa drogi powiatowej nr 1943
  Wyświetleń: 1112
 103. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1943 O - Wichrów"
  Wyświetleń: 1107
 104. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 1106
 105. Ogłoszenie nabór na stanowisko Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1104
 106. Uchwały RIO Opole 2021
  Wyświetleń: 1098
 107. Zarządzenie w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
  Wyświetleń: 1098
 108. Obwieszczenie o wycofaniu wniosku „Przebudowie drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów od k 2+ 600 do km 5 + 242”
  Wyświetleń: 1095
 109. Rok 2020
  Wyświetleń: 1085
 110. Sesja NR XX z dnia 03.03.2021 r.
  Wyświetleń: 1085
 111. Decyzja "Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Kościeliska"
  Wyświetleń: 1082
 112. Zawiadomienie "Zabudowa systemów fotowoltaicznych........miejscowości Radłów"
  Wyświetleń: 1075
 113. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w spawie decyzji środowiskowych "Elektrowania fotowoltaiczna Radłów....."
  Wyświetleń: 1066
 114. Powierzenie obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1059
 115. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 1058
 116. Rok 2022
  Wyświetleń: 1041
 117. Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1033
 118. Obwieszczanie przebudowa ul.Kororowej w Radłowie
  Wyświetleń: 1023
 119. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 1017
 120. Obwieszczenie - zawiadomienie budowa sieci energetycznej SN 15kV
  Wyświetleń: 1007
 121. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 988
 122. Ogłoszenie o zamówieniu przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 970
 123. Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 954
 124. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.
  Wyświetleń: 953
 125. Obwieszczenie decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie OSP w Wichrowie
  Wyświetleń: 948
 126. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupskie Drogi
  Wyświetleń: 934
 127. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 931
 128. Działki na sprzedaż w Radłowie
  Wyświetleń: 928
 129. Sprawozdanie za 2020r. z programu współpracy gm. Radłów z org. pozarządowymi i innymi org. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 922
 130. Wykaz pracowników Urząd Gminy Radłów
  Wyświetleń: 921
 131. Sesja NR XXI z dnia 19.05.2021 r.
  Wyświetleń: 919
 132. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 915
 133. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2021
  Wyświetleń: 910
 134. Obwieszczenie budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym w Nowych Karmonkach
  Wyświetleń: 902
 135. Rok 2022
  Wyświetleń: 893
 136. Sprawozdanie finansowe Gmina Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 884
 137. Zarządzenie Komisja Konkursowa w celu przeprowadzenia konkursu na st. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 882
 138. Obwieszczenie-decyzja budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 880
 139. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021
  Wyświetleń: 870
 140. Rok 2022
  Wyświetleń: 868
 141. Deratyzacja wiosna 2021
  Wyświetleń: 865
 142. Obwieszcenie o warunkach zabudowy "Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 864
 143. Informacja i Obwieszczenie "Elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200MW"
  Wyświetleń: 861
 144. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 860
 145. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 854
 146. Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2021
  Wyświetleń: 849
 147. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 846
 148. Sprawozdanie finansowe Urząd Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 845
 149. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 844
 150. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000 lecia w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 844
 151. Informacja i Obwieszczenie "Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów"
  Wyświetleń: 842
 152. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 841
 153. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 839
 154. Sprawozdanie finansowe Gminna Biblioteka Publiczna za rok 2020
  Wyświetleń: 838
 155. Plan zamówień publicznych wersja 2-2021
  Wyświetleń: 832
 156. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 832
 157. Narodowy Spis Powszechny 2021 - nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 818
 158. Ogłoszenie o najmie lokalu w Radłowie ul. Oleska 5
  Wyświetleń: 805
 159. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów – Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 798
 160. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów – Radłów
  Wyświetleń: 797
 161. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy 100MW w Radłowie
  Wyświetleń: 796
 162. Zarządzenia w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Publicznych Przedszkoli z terenu Gminy Radłów w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 795
 163. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży w obrębie Biskupice
  Wyświetleń: 790
 164. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 785
 165. Obwieszczenie została wydana decyzja w sprawie przebudowy drogi gminnej ul. Kolorowa miejscowości Radłów
  Wyświetleń: 783
 166. Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Biskupska”
  Wyświetleń: 766
 167. Obwieszczenie o wydaniu decyzji budowia elektroenergetycznej sieci SN 15kV
  Wyświetleń: 762
 168. Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Sternalice"
  Wyświetleń: 746
 169. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 743
 170. Sesja NR XXII z dnia 29.06.2021 r.
  Wyświetleń: 737
 171. Sesja NR XXIII z dnia 25.08.2021 r.
  Wyświetleń: 735
 172. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 711
 173. Rok 2022
  Wyświetleń: 688
 174. Rok 2022
  Wyświetleń: 685
 175. Rok 2022
  Wyświetleń: 679
 176. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 673
 177. Przebudowa drogi wewnętrznej Wichrów
  Wyświetleń: 669
 178. Informacja Wójta Gminy Radłów - o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach w zakresie podatków lub opłat
  Wyświetleń: 659
 179. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 658
 180. Rok 2022
  Wyświetleń: 650
 181. Decyzja o warunkach zabudowy "elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200 MW"
  Wyświetleń: 639
 182. Rok 2022
  Wyświetleń: 635
 183. Rok 2022
  Wyświetleń: 629
 184. Rok 2022
  Wyświetleń: 628
 185. Rok 2022
  Wyświetleń: 608
 186. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy elekrownia fotowoltaiczna 200MW Radłów
  Wyświetleń: 592
 187. Sesja Nr XXIV z dnia 29.09.2021 r.
  Wyświetleń: 570
 188. Rok 2022
  Wyświetleń: 562
 189. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów 06-21.10.2021 r.
  Wyświetleń: 549
 190. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 545
 191. Rok 2022
  Wyświetleń: 544
 192. Rok 2022
  Wyświetleń: 541
 193. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sternalice
  Wyświetleń: 510
 194. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 396
 195. Sesja Nr XXV z dnia 27.10.2021 r.
  Wyświetleń: 385
 196. Konsultacje społeczne - Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 362
 197. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji
  Wyświetleń: 344
 198. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radłów na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 341
 199. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ...
  Wyświetleń: 337
 200. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 329
 201. Zarządzenie w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2021 roku
  Wyświetleń: 317
 202. Ogłoszenie o zamówieniu „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radłów ”
  Wyświetleń: 311
 203. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu Budowa elektrowni fotowoltaiczej w Kościeliskach
  Wyświetleń: 288
 204. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za III kwartał 2021 r.
  Wyświetleń: 281
 205. GOPS Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2021-2027
  Wyświetleń: 280
 206. Zarządzenia Kierownika GOPS w Radłowie 2020-2021
  Wyświetleń: 256
 207. Sesja Nr XXVI z dnia 30.11.2021 r.
  Wyświetleń: 241
 208. Sesja Nr XXVII z dnia 29.12.2021 r.
  Wyświetleń: 228
 209. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Radłów
  Wyświetleń: 224
 210. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów 2020/2021
  Wyświetleń: 221
 211. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościeliskach
  Wyświetleń: 213
 212. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Radłów
  Wyświetleń: 205
 213. Decyzja o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 180MW w Kościeliskach
  Wyświetleń: 201
 214. Zawiadomienie o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościeliskach
  Wyświetleń: 200
 215. Ogłoszenie o zamówieniu usługi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach
  Wyświetleń: 191
 216. Plan postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 179
 217. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 171
 218. Przetarg przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 170
 219. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 180MW w Kościeliskach
  Wyświetleń: 165
 220. Obwieszczenie rozbudowa sieci wodociągowej w Rałowie ul.Boczna
  Wyświetleń: 164
 221. Zarządzenie 0050.325.2022 rekrutacja do szkół podstawowych
  Wyświetleń: 164
 222. Zarządzenie 0050.326.2022 rekrutacja do przedszkoli
  Wyświetleń: 163
 223. Przetarg roboty budowlane „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach.”
  Wyświetleń: 161
 224. Sesja Nr XXVIII z dnia 19.01.2022 r.
  Wyświetleń: 160
 225. Zarządzenie 0050.324.2022 finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 155
 226. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za III kwartał 2021
  Wyświetleń: 146
 227. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 - Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radłów
  Wyświetleń: 145
 228. Solidarni z UKRAINĄ
  Wyświetleń: 138
 229. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW w miejscowości Kościeliska
  Wyświetleń: 138
 230. Zapytanie ofertowe zakup samochodu 9-osobowego
  Wyświetleń: 127
 231. Zarządzenie 0050.329.2022 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 126
 232. Przetarg roboty budowlane „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach.”
  Wyświetleń: 125
 233. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach
  Wyświetleń: 111
 234. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach - elektrownia fotowoltaniczna w Kościeliskach
  Wyświetleń: 109
 235. Sesja Nr XXIX z dnia 23.02.2022 r.
  Wyświetleń: 109
 236. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
  Wyświetleń: 107
 237. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-elektrownia w Kościeliskach
  Wyświetleń: 106
 238. Zarzadzenie 0050.328.2022 wyniki otwartego konkursu ofert - zdrowie
  Wyświetleń: 105
 239. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2022
  Wyświetleń: 102
 240. Zarządzenie konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 100
 241. Materiały do projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego obejmującego obszar położony w Gminie Radłów w obrębie Biskupice
  Wyświetleń: 97
 242. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 96
 243. Zarządzenie konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach
  Wyświetleń: 90
 244. Ogłoszenie o zamówieniu „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach"
  Wyświetleń: 87
 245. Sprawozdanie z działalności GOPS w Radłowie za 2021 rok oraz bilans potrzeb na 2022 rok
  Wyświetleń: 81
 246. Sesja Nr XXX z dnia 30.03.2022 r.
  Wyświetleń: 73
 247. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów przeprowadzona będzie od 21.04.2022 do 05.05.2022r.
  Wyświetleń: 69
 248. Sprawozdanie za rok 2021 współpraca gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi ...
  Wyświetleń: 64
 249. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 52
 250. Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 48
 251. Sesja Nr XXXI z dnia 27.04.2022 r.
  Wyświetleń: 46
 252. Obwieszczenie - wieża sygnalizacyjna OSP Sternalice
  Wyświetleń: 40
 253. Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 25
 254. Sesja Nr XXXII z dnia 01.06.2022 r.
  Wyświetleń: 22
 255. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 19
 256. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 16
 257. Raport o stanie Gminy Radłów za rok 2021
  Wyświetleń: 16
 258. Obwieszczenie wydanie decyzji wieża sygnalizacyjna OSP Sternalice
  Wyświetleń: 15
 259. Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w Biskupicach
  Wyświetleń: 4
 260. Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w Kościeliskach
  Wyświetleń: 3